TRENGER MINDRE HJELP: Elsa Sofie Salbu bruker gåstolen fram til vaskeservanten. Etter at hun fikk støttebøyle, er det blitt lettere for henne å stå ved vasken. Gode løsninger sparer kroppen Pleiepersonalet sitter inne med erfaring som bør brukes før nye sykehjem blir bygd. Ellers risikerer vi at enda flere støpsler og maskiner blir plassert langt unna god arbeidshøyde. Tekst: KARIN E. SVENDSEN    Foto: EIVIND SENNESET 30 > Fagbladet 6/2009 Alle faste pleiere på Åstveit sykehjem i Bergen har vært her siden åpningen for ni år siden. Og selv om de fleste nå er mellom 50 og 60 år, er det knapt noen sykmeldinger. Eva Lunner er hjelpepleier og leder på en av sykehjemmets seks enheter. Hun mener en grei tone er alfa og omega for trivsel og helse blant personalet og beboerne. – Og så tror jeg personalet her har en høy smerteterskel. Det skal mye til før det frister å bli hjemme. Sparer kroppen Men Eva Lunner understreker at det ikke er meningen at personalet skal strekke seg så langt at de arbeider med smerter. – Vi satser mye på å forebygge skader. Godt utstyr og riktig bruk av utstyret redu- fbaargang2009 fbseksjonHEL