serer belastninger og skader blant personalet. Sykehjemmet ønsker derfor å investere det som trengs for å unngå slitasje blant pleierne. På Åstveit har de derfor hyppige kurs i forflytningsteknikk, og alle enheter har både takheis og Sara-heis. Traller for skittentøy Hjelpepleier Torunn Greva Heggernes viser også fram to traller som brukes i morgenstellet. – Flere av pasientene våre trenger helskift hver dag. Før dro vi store sekker med sengetøy til skyllerommet. Nå legger vi sekkene på vogna og triller den bort når den er full. Det sparer ryggen, og jeg merker på armene og skuldrene at morgenstellet er blitt lettere, sier hun. Kreative fysioterapeuter Fysioterapeut Aase Rokne har sammen med designere og pleiepersonell utviklet den vogna som pleierne på Åstveit sykehjem bruker. – Det hele begynte da vi i 2003 ble engasjert av Bergen kommune for å utarbeide ergonomiske krav for nye sykehjem, forteller Aase Rokne som har spesialisert seg innen helse, miljø og sikkerhet (HMS). De to overordnede målene for prosjektet var å avlaste personalet og å øke beboernes muligheter til å klare mer med mindre hjelp. – Gjennom intervjuer med ansatte ved tre sykehjem kartla vi hvilke arbeidsoppgaver de opplevde som mest belastende. Ett av > Fagbladet 6/2009 > 31 fbaargang2009 fbseksjonHEL