Ansatte betaler for privatisering Når sykehjem legges ut på anbud, teller pris og kvalitet likt. – Hvis ikke kvaliteten skal bli dårligere, er det de ansatte som må betale i form av lavere lønn og pensjon, sier Liv Andreassen og Per Egil Johansen i Fagforbundet Sykehjemsetatens fagforening. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Foto: ERIK M. SUNDT – Når det gjelder kvalitet, arbeider de private sykehjemmene veldig bra. De er hele tiden under utvikling, sier Arfang Ceesay. Han har arbeidet på Hovseterhjemmet i Oslo i mange år, først noen måneder som assistent mens sykehjemmet fremdeles var kommunalt, siden åtte år mens Carema driftet det, og nå i ett år etter at Attendo Care overtok høsten 2008. Ceesay, som er hovedtillitsvalgt for de tre sykehjemmene som Attendo drifter i hovedstaden – Midtåsen og Paulus sykehjem i tillegg til Hovseterhjemmet – sier lønna ligger noe under de kommunale sykehjemmene, men at de på Hovseter har gått opp siden overtakelsen i fjor. Ingen under 260.000 –Lønna var i mange år dårlig, men vi forhandlet oss fram til bedre avtaler i forbindelse med at Attendo overtok. Gjennomsnittslønna er ikke så verst, men vi ligger fremdeles under lønnsnivået til dem som er ansatt i kommunale sykehjem, sier Ceesay. Som plasstillitsvalgt fører han lønnsforhandlinger på vegne av Fagforbundets nesten hundre medlemmer på Hovseterhjemmet. Lønningene blir fastsatt individuelt, og partene lokalt er enige om at ingen hjelpepleiere skal ligge under en årslønn på 260.000 kroner fra 2010. Per i dag varierer årslønna til assis-    > Fagbladet 6/2009 > 33 «HVER ANSATT TAPER I SNITT 30.000 ÅRLIG PÅ PRIVATISERING AV SYKEHJEM.»    PER EGIL JOHANSEN fbaargang2009 fbseksjonHEL