Unntakstilstand o 38 > Fagbladet 6/2009 En skikkelig hestekur måtte til for å få økonomien på fote i Naustdal. Nå er kommunen friskmeldt og ute av Robeklista. Tekst og foto: INGEBORG VIGERUST RANGUL I 2006 hadde Naustdal kommune 20 millioner i oppsamlet underskudd som måtte dekkes inn gjennom de neste to års budsjett. De ansattes hverdag hadde gjennom ti år vært preget av nedskjæringer, innsparinger og nedbemanning, så fred et par måneder før det ble nye runder med innsparinger og nedskjæringer. Avisoverskrifter som «Klienter lir» og «Kutter ti stillingar» i tillegg til innføring av kortvakter og fjerning av betalt matpause for turnusarbeidere, preget ansatte og uroet innbyggerne. – Vi var så frustrerte og trodde ikke at vi ville komme ut av det, sier hovedtillitsvalgt og leder av Fagforbundet i Naustdal, Ruth Øyra. Slagord som samlende program Høsten 2006 fikk Naustdal kommune ny rådmann, Anna Elisa Tryti. fbaargang2009 fbseksjonHEL