KURS Sø e de Ressursfull KreativFornøyd    Ressursfu SSosial IIvrig Nysgjerrig    Omsorgsfull Målbevisst Skaffff deg fagkompetanse innen helsesektoren Vil du bli helsefagarbeider? NKS tilbyr utdanningen helsefagarbeider til deg som ønsker å jobbe med pleie, omsorg og miljøarbeid i helse- og sosialsektoren. Helsearbeiderfaget har det beste fra de to utdanningene hjelpepleier og omsorgarbeider, og gir deg et bredere arbeidsfelt. Utdanningen dekker yrkesteorien og forbereder deg til den tverrfaglige teoretiske prøven. Du kan starte hver dag, hele året og studiet kan kombineres med jobb. Som medlem av Fagforbundet får du 15% rabatt på studieavgiftftften. Du kan også søke utdanningsstipend fra Fagforbundet. Utdanningen er godkjent for støtte i Lånekassen. Se www.nks.no for mer informasjon. nspirert Søkende IIvrig RRessursfull KreativKunnskapsrik UUTDANNINGSOVERSIKT Vil redusere antall nødsentraler Kunnskapskurs • Helseassistent • Kommunikasjon • Kost og ernæring • Krisepedagogikk • Ledelse • Legemiddelhåndtering • Pedagogikk • Sorg og sorgreaksjoner • Sosialpedagogikk • Spesialpedagogikk • Utviklingspsykologi Yrkesutdanning • Helse- og sosialfag • Ambulansearbeiderfag • Barne- og ungdoms- arbeiderfag • Fotterapi • Helsearbeiderfag • Helseservicefag • Helsesekretær • Hudpleie • Tannhelsesekretær • Aktivitør • Fellesfag (allmennfag) Fagskole • Autismeomsorg • Eldreomsorg • Kreftomsorg og lindrende • Rehabilitering • Spesialpedagogikk • Veiledning Videreutdanning • Barsel- og barnepleie • Helseadministrasjon • Psykisk helsearbeid Ei arbeidsgruppe foreslår å erstatte dagens 110-sentraler og AMK-sentraler med sju eller åtte nye 112-sentraler. For dagens ansatte betyr det en reduksjon på ca 190 årsverk. I dag fins det 23 110-sentraler og 19 AMK-sentraler i Norge. Arbeidsgruppa mener disse kan legges ned og erstattes av sju eller åtte nye 112-sentraler. Gruppa foreslår i en fersk rapport at de geografiske ansvarområdene for de nye sentralene bør ta utgangspunkt i helseregionene. Arbeidsgruppa, som ble ledet av Finn Mørch Andersen i Justis- og politidepartementet, mener at politiets 27 operasjonssentraler kan holdes utenfor den nye nødnummerreformen. Etter arbeidsgruppas mening er det viktigst å integrere fullt ut brannvesenets og helsevesenets virksomhet når det gjelder nødmeldingstjenesten. Det er disse etatene som får de mest kritiske nødmeldingene. Virksomheten i de nye 112sentralene bør ifølge arbeidsgruppa reguleres i en ny lov. Arbeidsgruppa anbefaler at det opprettes et nytt statlig forvaltningsorgan med nasjonalt ansvar for den samlede nødmeldingstjenesten. Det nye organet skal være underlagt Helse- og omsorgsdepartementet og Politi- og justisdepartementet. Tekst: PER FLAKSTAD Ta kontakt på tlf. 73 57 28 00. www.aftenskolen.no e-post: trondheim@aftenskolen.no AFTENSKOLEN Region 1 Fagbladet 6/2009 > 41 fbaargang2009 fbseksjonHEL