Fosterforeldre med høye forventninger De skattes som vanlige lønnsmottakere, men har ikke tilsvarende rettigheter. Nå har drøyt tretti kommunale fosterfamilier meldt seg inn i Fagforbundet, og arbeidet for å bedre deres vilkår er i gang. 42 > Fagbladet 6/2009 Tekst og foto: LAILA SANDVOLD MACDONALD – Dette føles bra, forteller Harald Berre fra Notodden, hovedtalsmann for foreldregruppa FosFor og medlem i Fagforbundets faglige arbeidsgruppe for barnevern. Innlysende tanke Fagbladet møter ham, Morten Vinje, Sondre og Elisabeth Berget, Elin Johansen og Per Jøran Sandstå på Notodden en kveld etter barnas leggetid. De seks utgjør drøyt halvparten av medlemmene i FosFor, og ble kjent gjennom ei veiledningsgruppe i regi av Barne-, ungdoms- og familieetaten (BUFetat). Sammen ble de enige om å jobbe for at de kommunale fosterfamiliene skal få arbeidsvilkår på linje med statlige fosterfamilier. De ble enige om at innmelding i Fagforbundet var en innlysende løsning, siden forbundet nylig har inngått en avtale for statlige fosterfamilier. Sosial dumping – Hos Fagforbundet snakket jeg med forhandlingsenheten, og jeg fortalte at kommunale fosterforeldre har en timelønn på under ti kroner. Kan Fagforbundet leve med det? spurte Harald Berre. – Nei, det kan vi ikke. Dette er sosial dumping, svarte spesialrådgiver Arvid Tønnesen i forhandlingsenheten. Dermed begynte snøballen å rulle. FosFor ble straks invitert til et introduksjonsmøte. – Vi møtte en godt forberedt ressursgruppe. De viste en imponerende effektivitet og hadde god kunnskap. De kunne svare på alle spørsmålene vi hadde. De snudde seg lynkjapt rundt for å skaffe oss materiell til en presentasjon på BUFetats samling i Morgedal få dager senere, forteller Morten Vinje. Morgedalsopprøret Det ble ikke tid til å trykke brosjyrene. I stedet ble de sendt på e-post til Vinje, som skrev ut det nødvendige antall på skriveren hjemme. Under BUFetats samling fikk FosFor femten minutter på seg til å presentere Fagforbundet og fortelle om kontakten organisasjo- nen hadde hatt med forbundet fram til da. – Responsen var enorm. Vi reiste derfra med 26 innmeldinger. Litt uhøytidelig kaller vi dette for Morgedalsopprøret, forteller Vinje. Mange utfordringer Nå venter de nye medlemmene ivrig på å se effekten av å ha det største LO-forbundet i ryggen. De ser mange utfordringer, men understreker at fosterbarnas ve og vel har førsteprioritet. – Fosterbarna har med seg ting i bagasjen som andre barn ikke har. De har alle opplevd vonde ting, og sliter ofte med traumer av forskjellig slag, påpeker Vinje. – Det er en av grunnene til at Fosfor har som hovedmål å jobbe for at hvert enkelt fosterbarn skal få en individuell fbaargang2009 fbseksjonHEL