NYE MEDLEMMER: Foreldregruppa FosFor setter sin lit til at Fagforbundet kan forhandle fram mer ordnede forhold for kommunale fosterfamilier. Fra v: Per Jøran Sandstå, Elin Johansen, Morten Vinje, Elisabeth Berget, Sondre Berget og Harald Berre. plan og ei ressursgruppe av fagpersoner rundt seg. Både barnet og fosterfamilien må få oppfølging. Fosterbarna både trenger og fortjener en kvalitetssikring av oppveksten sin, legger Berre til. Kommer ikke utenom penger Den månedlige godtgjørelsen kommunale fosterforeldre mottar varierer fra kommune til kommune, og med barnets alder. Den regnes ikke som lønnsinntekt, og gir dermed ingen pensjonspoeng. Likevel blir den beskattet som lønnsinntekt. Fosterforeldre tjener heller ikke opp feriepenger, og det kan holde hardt å dekke alle utgifter med de tilskuddene man får, forteller de seks. – Jeg pleier å si det slik: Fosterfamilien bør ikke komme ut av det med en økonomi som er svekket, men snarere med en som er litt styrket. Blir økonomien svakere, er det ikke bare fosterbarnet som blir diskriminert, men også familiens egne barn, sier Sondre Berget. Grunnleggende rettigheter må på plass Nå håper de seks foreldrene at LOmedlemskapet skal sikre ryddige vilkår for kommunale fosterfamilier. – Vi vil også ha god bruk for Fagforbundets lokale tillitsvalgte i den enkelte kommune, understreker Vinje. – Grunnleggende sosiale og demokratiske rettigheter må på plass. Vi trenger også juridisk støtte. Fagforbundet vil ha mulighet til å påvirke politisk, og den nødvendige tyngde til å oppnå resultater, mener Vinje. FosFor var aldri ment å bli en stor interesseforening, understreker Berre. – Fra å være en veiledningsgruppe, er FosFor blitt en pressgruppe. Vi har ingen planer om å vokse. Når Fagforbundet har fått alt på plass for fosterfamilier, kan det hende at FosFor går over til bare å bli en sosial tenketank for medlemmene i den gamle veiledningsgruppa. Er i gang – Myndighetene har nylig gjort gode grep for å bedre vilkårene for statlige beredskaps- og fosterhjem. Nå er det logisk at man følger opp den kommunale delen. Her finner vi mer enn 80 prosent av landets 7000 fosterhjem. Alle fosterbarn har behov for tett og god oppfølging, sier Mette Nord i Fagforbundets arbeidsutvalg. – Arbeidet er i gang, men vi vil ikke kjøre sololøp. Vi vil invitere Norsk Fosterhjemsforening til samarbeid. Fagbladet 6/2009 > 43 fbaargang2009 fbseksjonHEL