DEBATT Illustrasjonsfoto: colourbox.com med andre kjemikalier og at noen  som barn og gravide  er mer sårbare enn andre. Gjennom EØS-avtalen har også Norge innført EUs kjemikalieregler. Reach er bedre enn de gamle spredte EU-reglene, men med mange farlige hull: Kreftframkallende og hormonforstyrrende stoffer kan fortsatt godkjennes selv om det finnes tryggere alternativer. Produsentene får ikke noe aktsomhetsansvar. Regelverket dekker bare 30.000 av de om lag 100.000 stoffene som finnes på EU/EØSmarkedet. For nye stoffer som produseres eller importeres med under et tonn per år, ble kravene til registrering og testing faktisk dårligere enn tidligere. Nå står kampen om hvordan Reach skal gjennomføres i praksis og utvikles videre. Miljøorganisasjonenes såkalte The SIN Listª (Substitute It Now, altså: Erstatt det nå) er et viktig utspill. Norske miljømyndigheter bør gå foran og utfordre EUs sendrektighet ved å varsle forbud eller restriksjoner på mange flere enn 15 av de 267 farlige kjemikaliene. Miljøet og folks helse må settes foran konkurranseregler og firmaers fortjeneste. Heming Olaussen, leder i Nei til EU SOKKER IKKE Postboks 333 7301 ORKANGER Organisasjonsnr. 878684702 Bestill gjerne på nett: >> Klipp ut LEVERES I PAKKER MED 5 PAR AV SAMME STØRRELSE OG FARGE forbrukere kjenner til det. Stoffene kan forårsake kreft, endre arvestoffet DNA og skade forplantningen. Enkelte av stoffene er direkte giftige og brytes sent ned, slik at de samles opp i naturen og gir langvarige skader. Miljøorganisasjonene mener EU mangler ambisjoner. Derfor har de lagt frem en egen liste på totalt 267 stoffer som er hormonforstyrrende, kreftfremkallende eller spesielt skadelig på andre måter. Listen er utarbeidet av svenske ChemSec i samarbeid med både europeiske og amerikanske miljøorganisasjoner. Kravet er at EU må fjerne disse stoffene fra markedet og bidra til å finne alternativer. Nå har EU altså valgt å peke ut bare 15 av disse stoffene. 252 farlige stoffer er oversett, selv om stoffene er valgt ut fra kriteriene i EUs eget kjemikalieregelverk Reach. Hensynet til handel er tydeligvis satt over miljøet og folks helse. Farlige kjemikalier fra produkter dukker opp igjen i husstøv, regnvann, dyr og i vår egen kropp. Det er godt dokumentert. I praksis er det umulig å bruke farlige stoffer slik at de ikke utgjør fare for mennesker eller miljø. Særlig når man tar i betraktning vekselvirkninger Alle prisene er inkl. mva. Tynn elastisk bomullsokk Farge Hvit Størrelse 33-35 ................5-pk................5-pk................5-pk................5-pk................5-pk 36-39    ................5-pk ................5-pk ................5-pk ................5-pk ................5-pk 40-44 ................5-pk................5-pk................5-pk................5-pk................5-pk www.ametrine.no              Fyll inn din bestilling og navn/adresse. Klipp ut og postlegg, svarportoen er allerede betalt. For en pakke med 5 par: 145,tillsvarer kun 29,pr par Art.nr 111 Tynn elastisk bomullsokk 45-48 ................5-pk................5-pk................5-pk................5-pk................5-pk Tynn ullsokk 80% bomull, 15% polyamid, 5% LycraÆ For en pakke med 5 par:    Art.nr 113 195,tillsvarer kun ,pr par Farge Hvit Størrelse 33-35 ................5-pk................5-pk................5-pk................5-pk................5-pk 36-39    ................5-pk ................5-pk ................5-pk ................5-pk ................5-pk 40-44 ................5-pk................5-pk................5-pk................5-pk................5-pk 45-48    ................5-pk................5-pk................5-pk................5-pk................5-pk GRATIS ved bestilling av 5 pakker sokker (a 5 par) eller flere. Ved mindre antall kr 69,i frakt/omk. Kløfri merinoull svært slitesterk 60% merinoull, 35% polyamid, 5% LycraÆ Vent litt, jeg vil gjerne     Bomullsokk ha en prøvesokk før jeg Tynn ullsokk bestiller, send prøve på VARENE SKAL SENDES TIL: Navn: ................................................................................................................................................... Adresse:.............................................................................................................................................. Postnr/sted: ...................................................................................................................................... Telefonnr:........................................................................................................................................... e-post:................................................................................................................................................. Fagbladet sep-09 AMETRINE AS Svarsending 9086 0098 Oslo Klipp ut >> fbaargang2009 fbseksjonHEL