INNHOLD > Foto: Ingeborg Vigerust Rangul 8    TEMA: Offentlig beredskap 14    Svin på skogen? 16    Etikk på menyen 20    PORTRETTET: Roys verden 44    FOTOREPORTASJEN: Mellom læring og lek 50    Helsepolitisk snuoperasjon FASTE SPALTER 4 Nytt 7    Jans hjørne 24    Bare spør 27 Aktuelt 38 Seksjonslederen 54 Debatt 58    KRONIKK: Velferd i forvandling 60 Oss 62 Kryssord 63    Tegneserie og Petit 66    JOBBLIV: Sykler til fotball-VM 27–42    KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Fra underskudd til framtidsplaner Naustdal kommune hadde flere millioner i underskudd, var satt under administrasjon, og hverdagen var preget av nedskjæringer og innsparinger. Unntakstilstand, utvikling og samarbeid gjorde at kommunen på under tre år klarte å snu utviklingen. 30 > Farvel til markedet Misnøyen med den omfattende privatiseringen av helsevesenet i Skottland var stor. Fagforbundets søsterorganisasjon, Unison, krevde at reformene måtte reverseres. Nå er helsevesenet tilbake i offentlig eie. 50 > 2 > Fagbladet 6/2009 Medlemsblad for Fagforbundet POSTADRESSE ANSVARLIG REDAKTØR Kirsti Knudsen kirsti.knudsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REDAKSJONSSJEF Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Ingeborg Vigerust Rangul ingeborg.rangul@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 Vegard Velle vegard.velle@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 53 I permisjon: Kristin Salicath Halvorsen An C. Lindstrøm Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon 23 06 40 00 ISSN 0809-926X 241 393 Trykksak M R L E T Foto: Nina Hanssen J E M Ø I K fbaargang2009 fbseksjonKIR