TEMA OFFENTLIG BEREDSKAP SVIN PÅ SKOGEN? Noen er redde for en dødelig pandemi, mens andre lattermildt vifter svineinfluensaen vekk som hysteri. Er informasjonen fra myndighetene god nok? Tekst: LINN STALSBERG Enkelte kritikere mener helsemyndighetene har svin på skogen i denne saken. Jon Hilmar Iversen, divisjonsdirektør for primærhelsetjenester i Helsedirektoratet mener at dette er naturlig. – Dersom pandemien hadde blitt verre enn vi hadde forutsett, ville vi fått kritikk. Nå er den langt mildere enn vi trodde og planla for, og det er sikkert noen som er kritiske da også, sier han. Sammen med Nasjonalt folkehelseinstitutt er det direktoratet som leder arbeidet med å takle pandemien. – Kommuner og nasjonen er nødt til å planlegge for en hendelse som kan komme. Svineinfluensaen kan fremdeles bli mer alvorlig. Pandemier kommer ofte langsomt, i to–tre bølger, sier Iversen. Han vil ikke være med på at myndighetene har vært overivrige i beredskapsarbeidet. – Myndighetene spekulerer En av dem som mener helsemyndighetene med hell kunne gått mer nøkternt fram i beredskapsarbeidet, er Jan Helge Solbakk, professor i medisinsk etikk ved Universitetene i Oslo og Bergen. – Selv i de landene det hele startet, har det ikke blitt så alvorlig som man fryktet. Det er underlig at norsk pandemiberedskap ikke er justert i forhold til dette, sier Solbakk. Han har inntrykk av at helsemyndighetene praktiserer en utopisk nullvisjon og skal sikre seg maksimalt. – Helsemyndighetene er forpliktet til å informere på en nøktern og saklig måte. Her har vi sett at signalene fra norske helsemyn- Foto: Ståle Skogstad UTYDELIGE SIGNALER: – Helsemyndighetene er forpliktet til å informere på en nøktern og saklig måte, men det har ikke skjedd i denne saken, mener professor Jan Helge Solbakk. digheter vært en salig blanding av relevant informasjon og ville statistiske spekulasjoner, mener Solbakk. Han viser til at Danmark har kjøpt inn vaksine til en firedel av befolkningen, mens Norge kan vaksinere alle to ganger. – Når det gjelder vaksinen som nå er under utvikling, er man under tidspress; det betyr at vaksinen vil være mindre utprøvd enn det som er vanlig. Det øker risikoen for at den har uventede bivirkninger og ikke virker så godt som man håper. I tillegg er denne vaksinen tilsatt kvikksølv, og det foregår store diskusjoner om faren ved å bruke kvikksølv som tilsetningsmiddel, sier Solbakk. Legemiddelindustrien er vinner I løpet av høsten får Norge levert 9,4 millioner doser pandemivaksine. Vaksineprodusenten GlaxoSmithKline (GSK) har startet produksjonen, og vaksinen vil sannsynligvis 14 > Fagbladet 6/2009 Foto: Tore Meek / Scanpix fbaargang2009 fbseksjonKIR