Nesten heldag 28 > Fagbladet 6/2009 På Brevik oppvekstsenter strømmer barna ut til en drøy times organisert frilek midt på dagen. Felles skoletid for alle fra 1. til 7. trinn gir mange fordeler. Tekst og foto: TITTI BRUN og blir godt kjent med dem. Vi ser andre sider av dem ute i leken enn inne i klasserommet, påpeker SFOleder Juni Anne Gausel. Måltidet inklusive frukt koster 550 kroner per år per barn. I og med at det ikke er lov å ta betaling, kan skolen bare gi en henstilling til foreldrene om å betale. Og de fleste betaler med glede for å slippe å lage matpakker. En annen fordel er at småsøsken nå lettere kan slå følge med eldre søsken hjem, fordi alle slutter samtidig til og med 7. trinn. Dette førte til en ørliten nedgang i antall barn i SFO, men fortsatt går 50 prosent av barna i skolefritidsordningen. Staten ønsker seg mer fysisk aktivitet og et måltid i skolen. Det har barna fått i Brevik i Porsgrunn kommune. Siden 2006 har skolen utvidet skoledagen for de minste. Nå er skoledagen like lang for alle fra første til sjuende trinn; kl. 8.30 til 14.10. En samlet matpause og en ekstra time gymlek midt på dagen gir nesten en heldagsskole. og frilek, og felleslek som ballspill eller dans. Økten er organisert, men ikke skole, forteller rektor Ole Geir Hoppestad. Mat til alle Barne- og ungdomsarbeiderne og assistentene jobber både på SFO og skolen. Alle har tilbud om den stillingsstørrelsen de ønsker. – Mellomøkten består av et måltid – Vi følger barna både ute og inne – Nedgangen er bare på et par fbaargang2009 fbseksjonKIR