UTVIDET SKOLEDAG: – Barna virker mer opplagte etter en lang pause, mener SFO-leder Juni Anne Gausel. Brevik oppvekstsenter Senteret består av en barnehage med 64 plasser, og 1.–10. trinn (ca. 265 elever) med SFO, inklusiv Sandøya skole (ca. 30 elever) og SFO. Barnehagen: Pedagogikken er inspirert av tenkningen som kalles Reggio Emilia. Denne filosofien tar utgangspunkt i barns skapende ressurser. De voksne skal være medforskere og veilede barna. Gjennom undring og spørsmål skal barna tenke og finne egne løsninger på mysteriene de står overfor i hverdagen. Barnehagen er med i et nettverk på sju barnehager i Skiens- og Porsgrunnsområdet som jobber etter Reggio Emilia-inspirasjon. Skolen: Felles skoletid for 1. til 7. trinn fra klokka 8.30 til 14.10. SFO har vanlig åpningstid fra 7.30 til 16.30. Småskolen har ekstra lang mellompause, med fellesmåltid og lek mellom 10.30 og 12.15. Mat og frilek til litt over halv tolv, deretter organisert felleslek. SFO-ansatte har felleslunsj fra 12.15 til 12.45. Ungene er disiplinerte lekere; ingen tid kastes bort på kjekling. De venter på tur med å slå ballen så hardt de kan. Ingen kommer for nær balltreet, og heiahylene er deilig udisiplinerte. Sikkerhet Det er vrient å få voksendekning på den lange mellomøkten midt på dagen. Det er da lunsj skal inntas og det tradisjonelt har vært enklest å legge fellesmøter. kontakten med lærerne bli dårligere, det er ikke bra. Vi prøver ut, så får vi se hva oppsummeringen viser. Oppvekst fra 1–16 år Barnehagebarna kan bare hoppe over gjerdet når de skal begynne på barne- og ungdomsskolen. Brevik oppvekstsenter rommer 64 barnehagebarn og nærmere 300 skolebarn på et stort område der også idretts- prosent, så det gir ikke noe særlig utslag. Og fortsatt går noen hjem etter skolen for å dukke opp igjen for å leke litt senere. Det tar Gausel som et tegn på at de trives. Lekende voksne Ute har ungene samlet seg etter mat og frilek. Fotballbingen domineres av gutta, mens flesteparten av barna setter seg i lang rekke for å bli delt inn i to dødballlag. Barne- og ungdomsarbeider Lene Eriksen peker dem ut på banen eller bak målstreken. – De vil gjerne ha en voksen med i leken, og de koser seg glugg ihjel når vi blir med og spiller klinkekuler – og taper. – Målet er å sikre en god voksentetthet. I mellomøkten strømmer det ut 100 barn som leker på et stort område. Vi er veldig sårbare ved sykdom og annet fravær blant de ansatte, men heldigvis har vi en kompetent og stabil stab, det gjør det lettere, sier rektor Hoppestad. Rektor Ole Geir Hoppestad ved Brevik oppvekstsenter. anlegget ligger til felles glede. – Vi er så vidt begynt å diskutere om pendelen har svingt for langt i å gjøre overgangen mellom barnehage og skole smidig. Ungene merker jo knapt at noe skjer. Hvis de går i barnehagen, så barneskolen og videre i ungdomsskolen, betyr det innpå 16 år på Nylig ble rutinene lagt om, SFOansatte fikk felleslunsj og lærerne dekker opp en del av utetiden. – Det er fordeler og ulemper med alle turnuser. Nå får SFO-ansatte spise sammen, det er bra. Samtidig kan samme område. Det blir nesten for nært. De får jo ingen trening i at livet endres, og det gjør det jo underveis – vanligvis. Kanskje vi bør gjøre overgangen til ungdomsskolen annerledes, undrer Ole Geir Hoppestad. Fagbladet 6/2009 > 29 fbaargang2009 fbseksjonKIR