KURS Nyttig kompetanse for jobb i barnehage Kombiner jobb og utdanning  og start når du vil UTDANNINGSOVERSIKT Kunnskapskurs " Helseassistent " Kommunikasjon " Kost og ernæring " Krisepedagogikk " Ledelse " Legemiddelhåndtering " Pedagogikk " Sorg og sorgreaksjoner " Sosialpedagogikk " Spesialpedagogikk " Utviklingspsykologi Yrkesutdanning " Helse- og sosialfag " Ambulansearbeiderfag " Barne- og ungdoms- arbeiderfag " Fotterapi " Helsearbeiderfag " Helseservicefag " Helsesekretær " Hudpleie " Tannhelsesekretær " Aktivitør " Fellesfag (allmennfag) Fagskole " Autismeomsorg " Eldreomsorg " Kreftomsorg og lindrende " Rehabilitering " Spesialpedagogikk " Veiledning Videreutdanning " Barsel- og barnepleie " Helseadministrasjon " Psykisk helsearbeid Ta kontakt på tlf. 73 57 28 00. www.aftenskolen.no e-post: trondheim@aftenskolen.no AFTENSKOLEN Region 1 Økonomihjelp for ungdom Vask hendene I fjor lanserte Verdens helseorganisasjon (WHO) den første globale håndvaskdagen. Datoen er 15. oktober, og i år er temaet ekstra aktualisert av svineinfluensaen. Helsedirektoratet sender ut plakater til barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner om hvordan de kan redusere faren for smitte av influensa A. Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet sendte i juni ut brev til fylkesmennene om pandemiberedskap i barnehagesektoren og i opplæringssektoren. Fylkesmennene er bedt om å kartlegge og vurdere hvordan de kommunale beredskapsplanene dekker situasjonen hvor en influensapandemi fører til høyt sykefravær blant ansatte i barnehage- og opplæringssektoren. Les mer på www.pandemi.no    IVR En egen skatteside for ungdom  spleiselaget.no  inneholder mange gode råd og tips. Målet er å påvirke ungdommer til å ha et ryddig forhold til regnskap og skatt. På nettstedet går det an å lære om arbeidsavtaler og rettigheter, om det er frikort eller skattekort som lønner seg og om hvorfor det er lurt å betale skatten sin. Det er også mulig å sende inn spørsmål til eksperthjelpen. Må du betale skatt av pengene på sparekontoen eller av lommepengene? Om hva fødsels- nummeret er, om det er hemmelig og hvem som kan forlange det. Ordlista forklarer betydningen av ord som fiskel, akkord og deflasjon i tillegg til å forklare hvordan pensjonspoengene regnes ut. Spleiselaget har også undervisningsopplegg for elever i videregående skole. I løpet av tre år har over 4000 klasser over hele landet fått besøk. Undervisningsmateriellet Spleiselaget gir elever ved alle landets videregående skoler grunnleggende kunnskap om skattens betydning og ansvaret for fellesgodene i et moderne samfunn. Det er Skatteetaten ved Samarbeidsforum mot svart økonomi (SMSØ) som står bak satsingen. Den praktiske gjennomføringen er det etatens ansatte, representanter fra de regionale samarbeidsfora mot svart økonomi og ungdommer fra Ungt Entre- prenørskap Alumni (UEAlumni) som står for.    IVR Fagbladet 6/2009 > 37 fbaargang2009 fbseksjonKIR