AKTUELT Kursen skal stakes ut Kurs i demokrati Kurset «Organisasjons demokrati og innovasjon» (Odin) er et etter- og videreutdanningstilbud (EVU) fra Institutt for administrasjon- og organisasjonsvitenskap i Bergen. Kurset er fordelt på seks samlinger samt jobbing via nett og gruppearbeid. Studiet avsluttes med hjemmeeksamen. Studiet er godkjent som et OU-kurs, går over to semestre og gir 30 studiepoeng. Informasjon om pensum, studieplan og program for samlinger finner du på www.uib.no/admorg/utdanning/evu-ved-adm.org/organisasjondemokrati- og-innovasjon-odin MoS Farlige snarveier Arbeidslivets kjøreregler brytes oftere. Ansatte som blir utsatt for organisasjonsendringer og bytte av arbeidsoppgaver, får mangelfull informasjon og mulighet til medvirkning. Årets utgave av Ledelsesbarometeret viser at det syndes kraftig mot arbeidsmiljølov og regler for omstilling, skriver Mandagmorgen. Det er DeFacto som har gjennomført undersøkelsen som tar pulsen på lederskap i Norge.    MoS Organisasjons- teori for offentlig sektor Læreboka «Organisasjonsteori for offentlig sektor: Instrument, kultur, myte» er kommet i ny utgave. Professorene Per Lægreid og Paul G. Roness ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap er blant bidragsyterne. Boka, som er utgitt på Universitetsforlaget, har faglig forankring i statsvitenskap. Det er lagt særlig vekt på offentlig sektors organisering og virkemåte i representative, demokratiske land som Norge. Yrkesfaglig utvikling står i fokus når 100 delegater fra hele landet samles til landskonferanse for Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon på Gardermoen 6.–8.oktober. Landskonferansen er seksjonens høyeste organ i fireårsperioden. Delegatene skal vedta hovedlinjene for seksjonens arbeid de neste fire årene, velge nytt styre og velge delegater til Fagforbundets landsmøte i november. Fra fylkene er det kommet inn hele 137 forslag. Hovedtyngden dreier seg om yrkesfaglig satsing på videregående skole og høgskole. Flere ønsker også å utvikle kortere kurstilbud for de ulike yrkesfagene. Stort engasjement – At vi har fått inn så mange forslag, viser at folk har engasjert seg mye mer nå enn for fire år siden. Ting modnes og folk får mer kunnskap. Responsen viser at den jobbinga vi har gjort i fire år, bærer frukter, sier seksjonsleder Gerd Eva Volden. Styret i Seksjon kontor og administrasjon (SKA) tok for seg alle forslagene som er sendt inn fra fylkene under en to dagers økt på KONSENTRERT: SKA-styret var samlet på Gol i slutten av august for å lage innstilling til landskonferansen for seksjonen 6.–8. oktober. Gol. Styrets innstilling legges fram på landskonferansen som bestemmer veivalg for seksjonens arbeid de neste fire årene. Yrkesfag på dagsorden – Jeg håper vi får en fruktbar yrkesfaglig og yrkespolitisk debatt, sier SKA-leder Gerd Eva Volden til Fagbladet. Hun framholder at en del av forslagene trenger en bredere forankring for å skaffe økonomi og jobbing opp mot sentrale myndigheter for å få dem realisert. – Vi må bruke de kanalene vi har for å få gjennomslag. Derfor sendes en god del over til det nye seksjonsstyret for videre behandling inn mot utdanningsinstitusjoner osv, mens andre forslag kan vi avgjøre direkte, forklarer Volden. – Vil seksjonen prioritere satsing på høgskole eller fagutdanning? – Foreløpig vil vi satse parallelt. Vi har fått flere forslag om fagutdanning også innenfor flere områder enn kontor og IKT. Når det gjelder høgskolesatsing må vi også få til en god realkompetansevurdering slik at medlemmer med yrkeskompetanse kan ta moduler i tillegg og bli konkurransedyktige i forhold til de nyutdannede, sier Gerd Eva Volden. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE Foto: Monica Schanche Tar gjenvalg som SKA-leder Landskonferansen 6.–8. oktober skal velge nytt styre for Seksjon kontor og administrasjon. Gerd Eva Volden sier ja til gjenvalg som seksjonsleder. – Jeg vil gjerne ta gjenvalg hvis delegatene har tillit til at jeg kan gjøre en god jobb, sier Gerd Eva Volden. Hun har selv yrkeserfaring fra kontorfaget, og syns det er givende å arbeide med fokus på yrkesfaglig utvikling for ansatte innenfor kontor og administrasjon. Hun framholder at den yrkesfaglige seksjonsinndelingen i det unge Fagforbundet er et nytt og spennende grep. ØNSKER GJENVALG: Gerd Eva Volden klar for ny innsats for SKAmedlemmene. jobbe på, og har klart å rette fokus på å heve status og å gi utviklingsmuligheter for medlemmene innen de ulike yrkesgruppene. Jeg har lyst til å være med å bidra i den jobben i fire år – Fagforbundet er tuftet på tre hovedpilarer: yrkesfaglig arbeid, tariff og arbeidsliv. Vi har måttet finne vår måte å til. Så får vi se hva medlemmene mener, avslutter Gerd Eva Volden.    MoS MoS 28 > Fagbladet 6/2009 fbaargang2009 fbseksjonKON