Planlegger utslippsfrie byer Masdar er en flunkende ny og høyteknologisk by med plass til ca. 50.000 mennesker i Abu Dhabi-ørkenen i Forente arabiske emirater. Byen skal etter planen stå ferdig i 2015 og få all sin energi fra sol, vind og søppel. Elektriske tog skal gå på kryss og tvers, slik at det aldri er lengre enn 200 meter til nærmeste holdeplass. Planen er at hele byen skal være fullstendig klima- Framtidas byer Framtidas byer er et samarbeidsprosjekt mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene – og å gjøre byene bedre å bo i. nøytral, og den skal bidra til forskning på alternativ energi, slik at emiratene får flere bein å stå på enn dagens oljeutvinning. De samme ambisiøse planene hadde planleggerne i kinesiske Dongtan, men her har arbeidet foreløpig stoppet noe opp. Dongtan var modellen for det britiske prosjektet Gallion Park i London som pågår som et bydelsprosjekt, på samme måte som København har konkrete planer for sine byområder på Carlsberg-grunden og i Nordhavnen. Noen av disse bærekraftprosjektene i eksisterende byer kalles «urban akupunktur» fordi de tar utgangspunkt i området slik det står, og starter ikke med bulldosere som jevner alt med jorden for å bygge opp noe nytt. Et av de mest kjente prosjektene er en øko-boulevard i den spanske hovedstaden Madrid. Prosjektet går fra 2008 til 2014. De 13 byene er Oslo, Bærum, Drammen, Sarpsborg, Fredrikstad, Porsgrunn, Skien, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. Gjennom sine handlingsprogrammer plan- legger de 13 byene å redusere sine klimautslipp med 35 prosent innen 2020. Dette skal skje gjennom tiltak som flere sykkelstier og mindre biltrafikk, bedre avfalls- og ombruksløsninger, lettere tilgang til fornybar energi og energieffektivisering i eksisterende bygg. 32 > Fagbladet 6/2009 fbaargang2009 fbseksjonKON