DEBATT deltidsansatte blant Fagforbundets medlemmer i HUK-området, Særlig gjelder dette kvinner, og mange av disse vil ikke lenger ha anledning til å gå av ved 62 år om vi mister tilknytningen til den offentlige AFPordningen. Er for eksempel noen av disse medlemmene som rammes av endringen blitt spurt om de vil representere forbundet i dette utvalget? Jeg går ut fra at avgjørelsen vil skje ved neste års hovedtariffoppgjør, så det vil være viktig å forberede seg godt i fagforeningene til våren 2010. Det beste ville vært hvis Fagforbundet trakk seg fra dette utvalget før det eventuelt skal legge fram et råd. Ragnar Leine, medlem Fagforbundet, Private Virksomheters Fagforening, Oslo > POLITIKK Ta politikken tilbake Det handler om vår felles framtid. Skal vi beholde kontrollen over den, sikre de som kommer etter oss og over pengene våre, må det som nå skjer stoppes. Som velgere må vi stille politikerne våre en del spørsmål. Vi må ha åpne diskusjoner, lett tilgjengelige politikere og nominasjonsprosesser hvor flest mulige kan delta og påvirke. Hvordan står det så til med kommunen vår? Med fylkeskommunen og de ansatte der? Hvordan er forholdet mellom ansatte og ledelse, mellom politikere og administrasjon? Hva vet vi om måten den politiske ledelsen utfører arbeidet på? Er det samsvar mellom det som er politisk bestemt og det som er resultatet? Øker byråkratiet? Drukner også vår kommune i dobbeltkontroll av ansatte? Den danske kommunen Rødovre har ansatt en kontrollant til å kontrollere kontrollantene. Og «som har fått nok av regeltyranni og krav til innberetning«, i følge DK–dr innenlandsnyheter. Politikerne overkjøres mer og mer. Eksperter, konsulenter, dataprogrammer og juss tar over. Det er mye snakk om New Public Managmenet (NPM) for tiden. Denne nye tankegangen startet opp da Harlem Brundtland satt i regjering, og var en konsekvens av Thatchers og Reagans politikk. Denne nye typen regnskapsføring innføres uten at det er noen politisk diskusjon om det verken på kommunalt nivå eller er en problemstilling som velgerne kan ta stilling til ved valg. Det innføres i offentlige institusjoner, i statlige som Nav, Posten og NSB, så vel som fylkeskommunale og kommunale bedrifter og selskap. Dette systemet har en innebygget mistillit til de ansatte og har spredd seg til alle offentlige institusjoner, inklusiv Hedmark fylkeskommune. Menneskesynet i NPM gir uttrykk for bevisste strategier som påstås å være avpolitiserte, men er det motsatte. «Arbeidslinja» hos Nav og «stå opp om morran»kravet er avlet fra amerikansk tankegang om arbeidstakere som late og ikke til å stole på. Gjennom belønning og straff skal det nedre samfunnssjiktet oppdras. Dette er markedsliberalismen i et nøtteskall, men kalles effektivisering. I sjukehusene her i Hedmark blir timelister og arbeidslister kontrollert av folk fra ledelsen som sitter i Brummundal. De ansetter kontrollerere som kontrollerer de ansatte, men legger ned stillinger på Sanderud og ellers i sjukehuset. Og fjerner man ledere på kommunale sjukehjem, hjelper ikke det når stillingene opprettes på ny lenger opp i systemet med andre stillingsbetegnelser og høyere lønn. Antall pasienter gjennom systemet er det som teller, og kvaliteten på behandlingen er uinteressant. Om svingdørspasienter øker antallet pasienter som blir behandlet, betyr det enda mer effektivitet. Dette systemet er det Frp og Høyre vil ha. Målet er privatisering av offentlig sektor. Som eksempel fra Sjukehuset Innlandet: Mangel på ansatte psykologer og leger medfører at mange senger for psykiatrisk pasientbehandling står tomme. Driften går med «overskudd». Deretter leier man inn fagfolk og får overforbruk. Så legges eksempelvis sikkerhetsavdelingen ned for å spare penger. I et budsjett på mange milliarder kroner har «underskuddet» på 80 millioner (ca. én prosent) enorme konsekvenser for de ansatte og pasientene. Fiktive underskudd kom over natten i regnskapene i sjukehusene da staten overtok. Dette må dekkes med virkelige penger. Dette er målrettet arbeid for privatisering. Og EU-tilpasningen er ikke vanskelig å oppdage og aller minst i fylkeskommunen og statlig virksomhet. I England holder landet på å rakne pga. den omfattende privatiseringen, umoralske politikere og en etter hvert voldsom fattigdom. England har forhold som likner på forholdene i uland. Det er skremmende når vi vet > Som LO-medlem får du rabatter hos Snap Drive! Følgende LOfavør-medlemsfordeler gjelder på samtlige verksteder: • EU-kontroll kr 290,• 30% rabatt på dekk • 5% rabatt på alle oppdrag som overstiger kr 2500,-* • Ved rent oljeskift betales kun olje og eventuelt filter *Gjelder ikke med andre rabatter eller tilbud. For mer informasjon om bestilling, se snapdrive.no eller lofavor.no Fagbladet 6/2009 > 51 fbaargang2009 fbseksjonKON