AKTUELT Anmeldt for svindel Mangler dokumentasjon Av 100 kontrollerte brannvesen mangler rundt halvparten tilfredsstillende dokumentasjon på skogbrannberedskapen, ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB. De kommunene som mangler dokumentasjon, vil nå få beskjed om å utarbeide skriftlige planer for hvordan de skal håndtere skogbranner, skriver DSB på sin hjemmeside. Alle kommuner og brannvesen har plikt til å utarbeide skriftlige beredskapsplaner for skogbrann. PF Føler seg lurt Renholderne i Røyken kommune i Buskerud trodde en avtale var bindende. Men snaut tre år etter at renholdet i kommunen ble «fredet» gjennom en avtale som rådmannen hadde signert, har det politiske flertallet likevel vedtatt at det skal ut på anbud. – Nå føler vi oss rundlurt av politikerne, sier tillitsvalgt for renholderne i Røyken, Tone Knutsen, til Drammens Tidende..    PF Rett før sommerferien anmeldte Troms fylkeskommune bussselskapet Cominor AS for å ha svindlet til seg mer enn 20 millioner kroner. Busselskapet stiller seg helt uforstående til anmeldelsen. Ifølge NRK leverte Cominor i august dokumentasjon på hva de har utført av transporttjenester på oppdrag fra fylkeskommunen. I en pressemelding skriver selskapet at det vil bistå fylkeskommunen i å gjennomgå denne dokumentasjonen. – Vi vil svært gjerne samarbeide for å få avklart saken og få den raskest mulig ut av verden, sier administrerende direktør Martin Eliassen til Nordlys. For mange km Ifølge anmeldelsen fra Troms fylke skal Cominor ha svindlet til seg penger ved at selskapet har oppgitt flere kjørte kilometer enn hva selskapets busser faktisk har kjørt. Den omfattende anmeldelsen har mange vedlegg, og Troms politikammer vurderer å be Økokrim om bistand til etterforskningen av. – Dette er en alvorlig sak, sier leder av fylkesrådet i Troms, Pia Svensgaard, til Nordlys. Hun bekrefter at anmeldelsen dreier seg om svindel av et tosifret millionbeløp. Får 90 millioner Troms fylkeskommune betaler Cominor rundt 90 millioner kroner i året i tilskudd for busstjenestene i fylket. Anmeldelsen er basert på en gjennomgang av overføringene for 2008, der fylkeskommunen mener det er avdekket mulig utbetalinger for kilometer som ikke er kjørt. Fylkeskommunen mener det kan være grunn til mistanke om at dette har skjedd også tidligere år. Selskapet Cominor er en fusjon av Ofotens Bilruter, TIRB rutene og Tromsbuss. Selskapet har ca. 300 busser og 500 ansatte. Største aksjonær er AS TIRB, som igjen eies av Hurtigruten ASA. Lenvik kommune er største offentlige eier med drøyt ti prosent av aksjene. Tekst: PER FLAKSTAD Åtte selskaper vil kjøre buss i Trondheim Tre lokale og fem nasjonale selskaper er med i konkurransen om å kjøre buss i halve Trondheim. Hvem som vinner anbudskonkurransen avgjøres i november. De ansatte i Team Trafikk kjempet en lang og hard kamp mot å konkurranseutsette bussrutene i Trondheim, men tapte kampen da Nettbuss ombestemte seg i fjor høst og nektet å selge til Sør-Trøndelag fylkeskommune. I stedet ville selskapet være med i konkurransen. Denne beslutningen torpederte det som kunne ha blitt en historisk rekommunalisering av et kollektivselskap, fordi et knapt flertall i fylkestinget ønsket å kjøpe 80 prosent av Team Trafikk og etablere et trepartssamarbeid for å utvikle busstilbudet i regionen. Verken John Peder Denstad, som er LO-sekretær i Trondheim, eller leder i Buss- og Sporveisbetjeningens Forening, Ole Roger Berg, mener konkurransegrunnlaget er godt nok. Begge mener at det må skjerpede krav inn i anbudene når det gjelder sjåførenes arbeidsmiljø. Etter at reglene om virksomhetsoverdragelse også er gjort gjeldene i bussnæringen, er de lokale avtalene sikret ved konkurranseutsetting, men både Denstad og Berg understreker at dette bare gjelder i en begrenset tidsperiode siden avtalene skal reforhandles når avtaletiden er utløpt, noe som i praksis vil si etter ca. ett år. Tekst og foto: PER FLAKSTAD KONKURRANSE: Fra august neste år vil halvparten av bussrutene i Trondheim være konkurranseutsatt. Hvem som blir valgt til å kjøre rutene, avgjøres i november. 28 > Fagbladet 6/2009 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2009 fbseksjonSAM