Velferd i Venezia Også Venezia må ha en fungerende branntjeneste. Søppel må tømmes. Og folk blir syke. Noen samfunn må finne andre metoder for å løse sine fellesoppgaver. Tekst og foto: TITTI BRUN Fagbladet 6/2009 > 35 fbaargang2009 fbseksjonSAM