Ifølge et strategidokument som Oslo Sporveiers Arbeiderforening (OSA) har fått tak i, planlegger Ruter, administrasjonsselskapet for kollektivtrafikk i Oslo, å konkurranseutsette både trikk og t-bane fra 2013. uten bruk av anbud, sier Rune Aasen. – Disse angrepene på de ansatte gjør meg fly forbanna, fortsetter han. – OSA har så langt deltatt konstruktivt i alle bedriftens innsparings- og effektiviseringsprogrammer, for å se om det er mulig å drive kollektivtrafikken enda mer effektivt. Nå viser det seg at uansett hvor langt vi strekker oss, så blir vi utsatt for stadig hardere angrep. Vi er lei av at de ansatte skal være salderingspost i budsjettene. Om ikke planene om salg og konkurranseutsetting legges døde, kommer ikke vi til å være like samarbeidsvillige heretter. – Vi krever full stans i planene om å selge og konkurranseutsette selskapene i kollektivtrafikken i Oslo, sier Aasen. Unødvendig mellomledd Han stiller også spørsmål ved Ruters funksjon: – Etter vår mening fungerer ikke selskapet som annet enn et byråkratisk mellomledd som lar Oslos Frpbyråd fraskrive seg alt ansvar for kollektivtrafikken. Hvorfor skal egentlig skattebetalerne fø på et slikt unødvendig mellomledd? spør Rune Aasen. Tekst: PER FLAKSTAD Prosessen med å legge ut kollektivtilbudene på anbud skal ifølge dokumentet starte i 2011. – Oslo bystyre har vedtatt at driften av t-bane og trikk ikke skal anbudsutsettes. Ruters planer kan ikke tolkes som annet enn et angrep på dette vedtaket, og på alle som jobber i kollektivtrafikken, sier OSA-leder Rune Aasen. Dødfødt Venstres gruppeleder i bystyret, Ola Elvestuen, viser til vedtaket og kaller forslaget fra Ruter dødfødt. – Det er dessuten uklokt. Kollektivtrafikken i Oslo har vært gjennom tøffe runder med omorganisering og opplever nå en svært positiv trafikkutvikling. Organisasjonen trenger ro til å utvikle tilbudet videre. Dette forslaget er å be om bråk, sier Elvestuen til NRK Østlandssendingen. – Dette er en veldig grov sak. Det er i strid med bystyrevedtak som byrådet er forpliktet til å følge. Dette må stanses inntil bystyret har avgjort om tidligere vedtak skal oppheves. Om konkurranseutsetting er klokt eller ikke, er et politisk spørsmål. Vi i Rødt mener at dette er uklok samferdselspolitikk, sier Erling Folkvord til NRK. Angrepet uansett – Også MX-vedlikeholdet vil Ruter anbudsutsette, til tross for at verkstedsenheten på Ryen har klart å effektivisere driften mye mer enn tidligere samferdselsbyråd Peter N. Myhre trodde var mulig. Og det helt KONKURRANSE: Ifølge et strategidokument som Oslo Sporveiers Arbeiderforening har fått tak i, planlegger Ruter å konkurranseutsette både trikk og t-banet. Fagbladet 6/2009 > 37 FORBANNET: Stadige forsøk på å konkurranseutsette mer av kollektivtrafikken i Oslo, opplever Rune Aasen som et angrep på de ansatte. Og det gjør ham forbannet. Usikker framtid Illustrasjonsfoto: Jens Sølvberg, Samfoto fbaargang2009 fbseksjonSAM