KRYSSORD «Av skade blir man ikke klok, man blir skadd.» ELSE MICHELET Hermod    Kon- © 195 12-2008 Travel Overse Belegg Varmekilde Dram Pike navn Snekker redskap Eske Avis Mynt Tråle Isende Stun-    stant dom    Side Grinda Fotdelen Gods Bore Fisk Kampere Reiser Bekvem Gjennom Oppdage Drysse Etterkomme Polit. parti Overkomme Kjas Mann Drikk Løvtre    Lei Avsanne Lende Orginal Svar Frukt Trøtt Envis Nyte Ekte Land Omtale Hisse Smurt Oksygen Værbitt Slagside Sliter Drikk Belte Brann Gutte navn Yttrium Østerrike Utover Busk Beskytt -else Losjere Slette Rett Myldre Bar Mine Molekyl Åte Pike navn Kontroll Rusmiddel Pike navn Brann Feste Frukt Oppdrag Emne Løsningen på kryssord nr. 6 må være hos oss innen 20. oktober! Merk konvolutten med «kryssord nr. 6» og send den til: Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo VINNERE av kryssord nr. 3 GP ALDRENDE ILE ARBEIDERNES V BSSAGNIN ENDE TREG NE IOFRELUT > Vi har trukket tre vinnere som hver får 10 flaxlodd: Kjellfrid Gunvor Bråten 2687 Bøverdalen Aud Larsen 4631 Kristiansand KaiaØstli 1642Saltnes OBS! Legg bare kryssordet i konvolutten, bare de som blir trukket ut åpnes! ODDLFØNEM NAVN BEVARES ELANOJSANR ADRESSE POSTNR./STED NÅR MOTTOK DU BLADET DAVID KRÅKE E S ID EBBA SMÅLÅTEN NM R YMTE L ETNA ABEL NEPALSK HORN L ULIKE DUST VY RISE R T SJASKET L I NNI UGLETGOKÅLEGEN HERDET HVESSE R VE 58 > Fagbladet 6/2009 Foto: colourbox.com fbaargang2009 fbseksjonSAM