AKTUELT – Bryter med Soria Moria Musikk hjelper De fleste deltakerne på fagdagen med Audun Myskja i Sandefjord reiste hjem med en overbevisning om at musikk kan lette livet til de fleste. Audun Myskja trakk over hundre helsearbeidere til en fagdag i Sandefjord i september. Med sine tretti års lange erfaring innen integrert medisin, kan han øse av eksempler på hvordan musikk kan brukes, og hvordan musikk virker. – Myskja har arbeidet med terapeutisk berøring, stemmebruk og musikkterapi. Dette var en flott fagdag, og jeg tror han nådde inn til de fleste av oss, sier Liv Krossøy. – Vi fikk oppleve enkle metoder som kan gjøre hverdagen lettere for pasientene. Det som var mest nyttig, var kanskje eksemplene på hvordan vi kan bruke musikk som metode i den daglige jobben vår blant pasientene, mener Krossøy. Fagdagen var et samarbeid mellom helse- og sosialseksjonen i fylkeskretsen og lokalforeningen.    KES Regjeringens Soria Moria-erklæring er klar på at helse ikke skal privatiseres. Helse Nord har likevel invitert ISS til å kartlegge muligheten for å effektivisere driften ved å legge viktige funksjoner ut på anbud. Styret i Helse Nord har vedtatt at alle såkalte støttefunksjoner skal kartlegges for å se om de kan effektiviseres gjennom omorganisering. En omorganisering kan bety privatisering. Tjenestene som omfattes av vedtaket, er renhold, matforsyning, sentralbordtjeneste, resepsjonstjeneste, eiendomsdrift og tekniske forvaltnings- og driftstjenester. Kjernefunksjoner Geir Mosti er totalt uenig i Helse Nord-styrets definisjon av kjernekontra støttefunksjoner. – Verken renhold eller matforsyning er støttefunskjoner, sier Fagforbundets nestleder og viser til Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) styringsdokumenter hvor disse funksjonene er definert som kjernefunksjoner. Vedtaket i Helse Nord er ifølge Mosti et brudd med regjeringens intensjoner. – I Soria Moria-erklæringen sier regjeringen at sykehusdrift ikke skal privatiseres. Fordi vedtaket i Helse Nord bryter med både Soria Moria-erklæringen og departementets styringsdokumenter, har Mosti tatt kontakt med HOD og bedt dem stoppe utredningsarbeidet. Alternativ omstilling Geir Mosti mener Kvalitetskommuneprogrammet og Pilotsykehusprosjektet viser at det fungerer å samarbeide med de ansatte. – I stedet for å træ vedtak ned over hodet på våre medlemmer, bør ledelsen invitere til dialog og I FARESONEN: Matforsyning er en av tjenestene Helse Nord vil at ISS skal kartlegge for effektivisering og eventuelt anbud. åpne for innspill hvis det er nødvendig med endringer, sier Mosti som oppfordrer de tillitsvalgte til å stoppe prosessen. Konserntillitsvalgt i Helse Nord, Kari Baadstrand Sandnes, sier tillitsvalgte og vernetjenesten er aktivt med i denne prosessen. FAGBLADET BEKLAGER Norlandia Omsorg hadde ikke et overskudd på driften av Risenga sykehjem i Asker på 20 millioner kroner i fjor, slik vi skrev i forrige nummer av Fagbladet. – Jeg er prinsipielt enig med Mosti i at dette er funksjoner som skal driftes av helseforetakene, og mulighetsstudiet vil forhåpentligvis fortelle oss hvordan vi i offentlig regi kan drive mer effektivt enn det vi gjør i dag, sier hun. Tekst: KARIN E. SVENDSEN – Dette tallet gjelder Norlandias totale virksomhet i Norge, også drift av flere sykehjem, pasienthotell og sykehotell, opplyser Nina Torp Høisæter, administrerende direktør i Norlandia omsorg. KES RETTELSE Vi skrev i forrige nummer at Nordre Aker bydel i Oslo vant Kvalitetsprisen innen helse og omsorg for sin bruk av styringsverktøyet Kompass. Det er ikke riktig. De fikk prisen for prosjektet brukermedvirkning i hjemmetjenesten. Etter en brukerundersøkelse i 2006 hvor hjemmetjenesten fikk relativ lav score på brukertilfredshet, har bydelen økt satsingen på forventningsavklaring, brukermedvirkning og kompetanseheving.    KES Fagbladet 7/2009 > 29 Illustrasjonsfoto: Karin E. Svendsen fbaargang2009 fbseksjonHEL