Vingler i tilbudet til eldre I 2006 vedtok Rissa kommune å gjøre om alle syke- og aldershjemsplassene til omsorgsboliger innen to år, såkalt avhjemling. Nå er vedtaket opphevet. Veien dit har krevd et godt stykke arbeid. Kanskje kan andre kommuner lære. OVERKJØRING: Fylkesleder Grete Mosand opplever igjen og igjen at avhjemling blir forsøkt gjennomført uten at medlemmene blir tatt med på råd. Tekst og foto: ALBERT H. COLLETT – Det er medlemmene som er de virkelige heltene i denne historien. Hadde ikke de stilt spørsmål og vært så pågående, så hadde vi ikke vært der vi er i dag. Men heldigvis: Vi har det ikke med å gå rundt grøten utpå her da, sjø. – Dette må de få vite Mannen som konstaterer manglende evne til å gå rett på sak på Fosenhalvøya i Sør-Trøndelag, er hovedtillitsvalgt Kurt Rønning. Hadde han ikke visst det før, så fikk han det i fleisen omtrent så fort han tiltrådte. – Da jeg møtte de ansatte på sykehjemmet i Råkvåg, spurte de hva avhjemling egentlig innebar. Jeg svarte som sant var at jeg ikke visste. Det var bare å dra tilbake til kontoret og ringe fylkesleder Grete Mosand. Dermed ble Rønning og et par andre tillitsvalgte invitert til fagdag på kontoret i Trondheim. Der stilte Lillian Eriksen fra Fagforbundets sentrale Seksjon helse og sosial. Rønnings reaksjon på skoleringen var spontan: – Dette vil jeg at medlemmene, politikerne, eldrerådet og tillitsvalgte fra andre forbund skal få vite, proklamerte han. Mange runder Som sagt, så gjort. I februar ble det holdt informasjonsmøter på tre forskjellige steder i kommunen, med godt oppmøte fra alle de nevnte gruppene. På det første møtet i kommunestyresalen stilte også rådmannen og saksbehandlerne i kommunen. Lillian Eriksen informerte. Det hadde sin virkning både på politikere og saksbehandlere, men ikke på rådmannen. Hans hovedargument var at de eldre heller vil bo i eget hjem, og at med «Bo med hjelp» vil de ha tilgang til de samme tjenestene som på sykehjemmet. Det nye helsehuset i Rissa med 24 plasser skulle dermed bygges etter denne standarden. Ansatte opprørt 24. juni ble det holdt et nytt møte med Lillian Eriksen der det stilte 40 ansatte og ni politikere. De ansatte protesterte mot utviklingen. Lillian Eriksen gikk igjennom konsekvensene av avhjemling, blant annet følgende: – Kommunen kan avhjemle sykehjemsplasser, men ikke pasienter. En pasient kan bare flyttes når faglige grunner taler for det. – Helsedirektoratet påpeker at i forhold til lovverket er en avhjemling det samme som en utskriving, selv om det ikke skjer en fysisk flytting. Grunnen er alle de juridiske, økonomiske og praktiske endringene. Overraskelsen i møtet var stor da ordfører Per Kristian Skjærvik plutselig opplyste at kommunestyret hadde vedtatt å utsette vedtaket om eventuell avhjemling til det nye helsehuset står ferdig i 2011. Da skal de ansatte tas med på råd for å bli enige om behovet. Helsehuset skal også bygges slik at de 24 sengene kan gjøres om til sykehjemsplasser ved behov. Gjenganger – Generelt vil jeg si at Fagforbundet er svært skeptisk til avhjemling. Det fører rett og slett kommunene ut i et 30 > Fagbladet 7/2009 fbaargang2009 fbseksjonHEL