Ordføreren beklager Ordfører Per Kristian Skjærvik (Ap) er ydmyk i sin omgang med avhjemlingssaken. Først og fremst tar han ansvar for utydelig kommunikasjon. – Vi politikere har hele tiden ment at vi skulle ha nok sykehjemsplasser. Jeg erkjenner nå at vi ikke har fått uttrykt oss i tydelige nok ordelag. Det må vi ta på vår kappe. RESPEKT: Ordfører Per Kristian Skjærvik er selv medlem av Fagforbundet. sykehjemsplasser. For å få en best mulig tjeneste, kan det hende vi må samle sykehjemsplassene på ett sted. – Det betyr at Råkvåg og Stadsbygd blir stående uten sykehjemsplasser? – Det kan bli løsningen hvis det gir best tilbud, men disse institusjonene blir ikke nedlagt. – Så de ansatte misforsto vedtaket om avhjemling? – Det vi har ment, er det som står i vedtaket: Vi avventer beslutning om eventuell avhjemling til helsehuset står ferdig i 2011. Vi skal ha nok – Hvordan reagerer du på Fagforbundets opptreden i denne saken? – Den har jeg full respekt for. Jeg er medlem selv, og forstår at medlemmene blir frustrerte når vi ikke er flinke nok til å kommunisere hva vi vil. økonomisk uføre, kommenterer fylkesleder Grete Mosand i Fagforbundet Sør-Trøndelag. Temaet har vært en gjenganger de siste årene, ikke minst på grunn av den ambulerende agiteringen til RO – Ressurssenter for omstilling i kommunene. – Vi har sett gjentatte eksempler på at drøftingsplikten blir neglisjert, konstaterer Mosand. Hovedtillitsvalgt Kurt Rønning har merket seg at det aldri har passet å komme på besøk når de har prøvd å invitere seg selv på besøk til kommuner som har gjennomført avhjemling. – Jeg tar det som et tegn på at det kanskje ikke står så rosenrødt til som enkelte vil ha oss til å tro, sier han. Grete Mosand viser til Re kommune i Vestfold som RO gjerne har brukt som eksempel. De står uten sykehjemsplasser nå, og har heller ikke råd til å bygge noen. HOVEDTILLITSVALGT: Barndomsvenninne Bodil Leinslie tar det med et stort smil når Kurt Rønning vil overtale henne til å stille opp for fotografen. Fagbladet 7/2009 > 31 fbaargang2009 fbseksjonHEL