Mange av de eldre pasientene vil spise til faste tider, mens de yngre er mer uforutsigbare. – Vi vil gjerne spre serveringene så mye som mulig for å få en rolig arbeidsgang på kjøkkenet. Samtidig må vi ta hensyn til avdelingenes rutiner. Vi har åpent for bestilling fra 7 om morgenen til 19 om kvelden, og den siste maten blir brakt ut ved 20-tida, forteller Pernille Nielsen som er kostøkonom og med i ledelsen av kjøkkenet. – Jeg har vært med siden Mogens overtok kjøkkenet for fire år siden. Vi er tre kostøkonomer og to kokker i ledelsen; det gir riktig dynamikk for videreutvikling av kjøkkenet, slår hun fast. Selvstyre og innsparinger Mogens Fonseca Pedersen forteller at sykehuset hadde jobbet med saken i fire år før han overtok. – Det handlet om å gi pasientene valgfrihet og bedre kvalitet    > Fagbladet 7/2009 > 33 fbaargang2009 fbseksjonHEL