36 > Fagbladet 7/2009 Ansatte støtter Det er stor tro på Navreformen blant de ansatte. Men selv etter to år er det fortsatt kontor som sliter, sier forskningsleder Tone Alm Andreassen. Tekst: MONICA SCHANCHE Ni forskjellige forskningsinstitusjoner er i gang med å evaluere Nav-reformen som nå er midtveis. Forskningsleder Tone Alm Andreassen ved Arbeidsforskningsinstituttet (Afi) har ansvar for å evaluere hvordan Navreformen blir satt ut i livet lokalt. I modulen «Lokal iverksetting» evaluerer hun blant annet hvordan arbeidsmarkedsetaten og trygdeetaten integreres med den kommunale sosialtjenesten og erfaringene fra ledere og ansatte. nav fbaargang2009 fbseksjonHEL