INNHOLD > Foto: Titti Brun 8    TEMA: Vi er alle på samme buss 14    Samhandlingsreformen berører deg og meg 18    Tilfreds med budsjettforslaget, roper varsko for de fattige 20    PORTRETTET: Grenseløst glad i livet 44    FOTOREPORTASJEN: Livets gang blir fårikål 50    Bestemmer over fritida 54    Norge på topp i uønsket deltid 58    Oljesøl i Amazonas FASTE SPALTER 4 Nytt 7    Jans hjørne 24    Bare spør 27 Aktuelt 38 Seksjonslederen 56    KRONIKK: EUs helsedirektiv – prinsipper for fall 60 Oss 62 Kryssord 63    Tegneserie og Petit 66    JOBBLIV: Steinaldermannen Trives du på SFO? Barn og voksne tar små skritt mot et bedre tilbud på Kaiskuru SFO. Barnesamtalen og foreldremøter er også en del av kvalitetskommuneprogrammet i Alta. Fem SFOer utveksler gode ideer. Og sykefraværet går ned. 34 > 27–42    KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Behandling der du bor Samhandlingsreformen. Bare lær deg ordet. Vi blir alle berørt av denne omorganiseringen. Selv om du ikke jobber innen helse og omsorg og ikke er kroniker, så blir du gammel. Les om hvordan helseoppgavene skal flyttes fra spesialistene ut i kommunenorge. 14 > 2 > Fagbladet 7/2009 Medlemsblad for Fagforbundet POSTADRESSE ANSVARLIG REDAKTØR Kirsti Knudsen kirsti.knudsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REDAKSJONSSJEF Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Ingeborg Vigerust Rangul ingeborg.rangul@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 Vegard Velle vegard.velle@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 53 I permisjon: Kristin Salicath Halvorsen An C. Lindstrøm Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon 23 06 40 00 ISSN 0809-926X 241 393 Trykksak M Ø T M Foto: Titti Brun L E K I R E J fbaargang2009 fbseksjonKIR