NYTT Ingen penger til 6-timersdagen Staten har kuttet bevilgningene til videre forsøk med 6-timersdagen. Det er Fagforbundet skuffet over. – Vi trodde dagens regjering ville prioritere dette høyere. Men vi har leita og leita og finner ingenting om dette i statsbudsjettet, sier Kjellfrid T. Blakstad, leder av Seksjon helse og sosial. Dermed kan det virke som om 6-timersdagens framtid er overlatt til arbeidsgivere som har tro på dette prosjektet. En slik arbeidsgiver er Tine Heimdal, som har innført 6-timersdagen på fast basis. Der har produktiviteten gått opp og sykefraværet gått ned. – Det kom signaler fra Arbei- derpartiet før valget om at 6timersdagen ikke var viktig. Men vi i LO og Fagforbundet gir oss ikke, og vil fortsette å finne prosjekter knyttet til 6-timersdagen, erklærer Blakstad. – 6-timersdagen handler om å holde ut i jobben og holde seg frisk. Pluss å ha en ok fritid, hvor folk får tid til engasjere seg i lokalsamfunnet. Dette er en sak medlemmene våre er opptatt av. I fjor bevilget staten 20 millioner kroner til prosjektjobbing med 6-timersdagen. Tekst: VEGARD VELLE Seksjonslederne gjenvalgt Fra venstre Stein Guldbrandsen fra Seksjon samferdsel og teknisk som «onkel Blå», Gerd Eva Volden fra Seksjon kontor og administrasjon som «tante Grønn», Mette Henriksen Aas fra Seksjon kirke, kultur og oppvekst som «tante Lilla» og Kjellfrid Blakstad fra Seksjon helse og sosial som «tante Oransje». Du finner mer stoff om landskonferansene på seksjonssidene i bladet. Varme hender får kald skulder Alle de fire seksjonslederne i Fagforbundet ble gjenvalgt under seksjonenes landskonferanser på Gardermoen i oktober. Under fellesmiddagen på konferansene presenterte de seg fra scenen som «onkel Blå» og tantene Grønn, Lilla og Oransje, fritt etter personene i barnebokforfatteren Elsa Beskows univers. Samtidig fikk de profilert de forskjellige seksjonsfargene som Fagforbundet bruker. Partene må avklare likelønn Tekst: PER FLAKSTAD Tusenvis av unge i Danmark blir avvist når de søker på en 14–25 måneders utdanning innen pleiesektoren. Mangelen på «varme hender» er også et stort, politisk tema i Danmark. Det voksende antallet eldre og minkende antallet unge skaper en ubalanse som kan gi store problemer innenfor pleie- og omsorgsyrkene om bare få år. Over 5000 unge ble i år avvist da de søkte om opptak på de såkalte sosu-utdannelsene (sosial og helse). Utdanningen varer mellom 14 og 25 måneder inkludert praksis med elevlønn, og baner vei til jobb innenfor eldreomsorg, sykehus, psykiatri, bofellesskaper osv. Årsaken til de mange avslagene er mangel på praksisplasser. Tekst: OLE MARTIN LARSEN I forbindelse med Soria Moria II vil regjeringen gå i dialog med partene i arbeidslivet om likelønn og ber dem avklare om det er grunnlag for et særskilt likelønnsløft i offentlig sektor og lage et forslag til hvilke grupper som skal omfattes av løftet. – Jeg er glad for at det er partene som skal forhandle om dette, og at det er vi som skal få på plass mekanismene for å få til likelønn. Vi må diskutere med arbeidsgiverorganisasjonene hvordan vi skal få til et slikt likelønnsløft, sier nestleder i LO, Gerd Kristiansen.    PF Kutter klimautslipp med ti prosent Fagforbundet slutter seg til klimakampanjen 10:10 og vil kutte klimautslippene med ti prosent i løpet av 2010. Forbundet oppfordrer egen lokalorganisasjon og alle andre til å slutte seg til klimainitiativet. – Vi må alle ta konsekvensene av klimakrisa. Derfor støtter vi opp om dette initiativet. Klimakrisa kan ikke løses av enkeltmennesker alene, men løsningen avhenger av at vi alle gjør det vi kan. Kampanjen 10:10 er et godt bidrag fordi den oppfordrer alle, fra enkeltpersoner til bedrifter og organisasjoner, til å kutte sine egne utslipp av CO2 med ti prosent i løpet av 2010, sier Gunnar Gussgard, administrasjonsleder i Fagforbundet. 10:10 ble lansert i Storbritannia første september i år. Avisa The Guardian og den kjente skribenten George Monbiot har vært pådriver for en kampanje som raskt har fått med seg mange briter. Fagforeninger, store merkevareorganisasjoner, kommuner, enkeltstående bedrifter, skoler og kjendi- KLIMAKAMPANJE: Den globale oppvarmingen skjer raskere enn noen hadde forutsett for kort tid siden. ser har sluttet seg til klimakampanjen. – Dette betyr at vi må redusere strømforbruket ved hovedkontoret. Vi vil også kutte i reisevirksomheten, sier Gussgard. Fra før har Fagforbundet kuttet i energibruken gjennom energiøkonomisering av ventilasjonen. I tillegg vil Fagforbundet kjøpe strøm med opprinnelsesgaranti. Opprinnelsesgaranti sikrer at det produseres like mye fornybar kraft som kraftmengden strømkjøperen forbruker. Det utelukker for eksempel å kjøpe strøm som kommer fra kullkraftverk i Danmark. Tekst: VEGARD VELLE Fagbladet 7/2009 > 5 Illustrasjonsfoto: colourbox.com Foto: Mette K. Haugen fbaargang2009 fbseksjonKIR