NYTT > FLERE REGIONALE VERNEOMBUD Regjeringen utvider ordningen med regionale vaktbikkjer i kampen mot sosial dumping. Verneombudene skal kartlegge og melde inn tilfeller av sosial dumping, altså utenlandske ansatte som blir utnyttet gjennom lav lønn eller dårlige arbeidsvilkår. > DREV ROVDRIFT PÅ VIKARER Halden kommune brøt arbeidsmiljøloven 45 ganger i sommer. Nå skal Arbeidstilsynet granske saken. Helsearbeidere fra vikarbyråer har jobbet doble vakter ved institusjoner og i hjemmetjenestene i kommunen, innrømmer kommunalsjef Gun Kleve etter at Fagforbundet anmeldte kommunen for å drive rovdrift på utenlandske vikarer. > LOKKES TIL BARNEHAGENE Omsorgsarbeidere i Sandnes blir assistenter i barnehager, og får beholde fagarbeiderlønna. – Barnehage handler mye om omsorg, så jeg er ikke i tvil om at omsorgsarbeidere kan bruke sin utdanning der, sier Mai Elin Tveit i Sandnes kommune. > FYLL SVØMMEBASSENGENE Kunnskapsdepartementet oppfordrer kommunene til å fylle opp tomme svømmebasseng. – Det er viktig å få tomme basseng i drift igjen, sier statssekretær Lisbet Rugtvedt i Kunnskapsdepartementet. Hun viser til at kommunene har fått store overføringer i årets statsbudsjett, men er klar over at kommunene også har andre oppgaver å ivareta. > ØNSKER METRO OG SUPERBUSSER Ekspressmetro, superbusser og bybane med fjordtrikk i Oslo kan bli framtida om Ruter får det som de vil. På lang sikt vurderes en ny ekspressmetro gjennom Oslo sentrum og til ytre forsteder og nye regionsentra. Trikketilbudet kan også bli utvidet i tillegg til at Ruter skal utrede et «superbusskonsept» med egen bussbane på søyler over Ring 3. 6 > Fagbladet 7/2009 Støre takket ungdommene – Tusen, tusen, tusen takk for innsatsen deres under valgkampen, sa utenriksminister Jonas Gahr Støre til Fagforbundets ungdommer. Helt uten forhåndsannonsering dukket utenriksministeren opp da Fagforbundets ungdomskonferanse gikk mot slutten midt i oktober. Han ble møtt av begeistrede ungdomstillitsvalgte som reiste seg og klappet. – Hadde jeg hatt mange hender, skulle jeg klappet tilbake for dere alle sammen, sa Jonas Gahr Støre da han takket for innsatsen deres under valget. – Det er ikke nok å ha en god politikk. Den må også ut til folk. Dere gjorde en kjempeinnsats – dere var på husbesøk, og dere var ute i gatene og drev politikk. – Derfor vippet valget vår vei. Fordi vi var best på folk – i tillegg til at vi har den beste politikken, sa Støre. Felles verdier Han gledet seg over ungdommenes entusiasme og engasjement, selv om meningene deres ikke alltid er sammenfallende. – Slik skal det også være. Vi har ulike roller, deres er å være en POPULÆR: Utenriksminister Jonas Gahr Støre var en populær overraskelse på Fagforbundets ungdomskonferanse. Han takket for innsatsen under valget. pådriver og stille krav. Samtidig er det viktig å tenke gjennom det vi har av felles verdier og slutte opp om dem. I alle fall hvis alternativet er et styre med Høyre og Frp i spissen, fortsatte han. – Norge har under hele finans- krisa hatt en lavere ledighet enn hva Bondevik-regjeringen hadde uten krise i 2005. Grunnen er at det ligger noen andre verdier i bunnen for politikken, sa Støre. – Bruk engasjementet Den gjenvalgte ungdomslederen, Linn Hemmingsen, roste Støre og resten av den rødgrønne regjeringen for mye godt i Soria Moria, og inntok samtidig pådriverrollen da hun overrakte en lerretstavle med 20 krav til den sosiale boligpolitikken. Tidligere under konferansen oppfordret også Hemmingsen ungdommene til å bruke engasjementet sitt: – Hvis du bruker det i diskusjoner med venner, så gjør du en god del. Men hvis du bruker det i Fagforbundets arbeid, kan du være med på å forandre verden, sa hun. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Skremmende voldsrapport Omfanget av vold og trusler blant ansatte i offentlig sektor øker, viser ny Fafo-rapport. – Dette er bekymringsfullt både for den enkelte og for tjenestene, sier Fagforbundets Kjellfrid Blakstad. Tre av fem arbeidstakere har opplevd vold eller trusler om vold på jobben, viser en ny undersøkelse fra Fafo. Rapporten er laget på oppdrag fra LO, og basert på en undersøkelse blant arbeids- takere som jobber i tjenester for psykisk utviklingshemmede, på barnevernskontor og i barnevernsinstitusjoner. Flere kvinner enn menn er utsatt for vold og trusler, og det skjer hyppigere på institusjoner enn i hjemmebaserte tjenester, i dagtilbud eller åpen omsorg. Å se på hyppighet alene kan imidlertid tilsløre alvoret, påpeker Fafo-forsker Jørgen Svalund: – Om du blir hardt skadet, kan én gang være nok. Hva må gjøres? – Det settes ikke av ressurser nok i forhold til arbeidsmiljølovens krav, og verneombudenes rolle og posisjon i forhold til dette er ikke sterk nok, sier Svalund. Tekst: SIDSEL HJELME fbaargang2009 fbseksjonKIR