illustrasjonsfoto: colourbox.no AKTUELT Mange nye i SKKO-styret Mette Henriksen Aas ble enstemmig gjenvalgt som leder for SKKO-styret. Med seg får hun Steinar Molvik fra det forrige styret og fire nye styremedlemmer. – Jeg takker for tilliten. Vi har vært gjennom et av de lengste valgene jeg har vært borti. Fire kandidater som nestleder viser at det er mange som vil være med og gjøre en god jobb. Det forteller at det yrkesfaglige arbeidet er viktig, og det sier noe om denne seksjonens styrke, sa den nyvalgte seksjonslederen til delegatene på seksjonskonferansen i sin avslutningstale. Hun er helt sikker på at det er valgt et godt styre for de neste fire årene. Spennende valg Det ble et spennende valg med mange benkeforslag og et tellekorps som ikke fikk sitte mye i ro. I det spennende nestledervalget, hvor det sto mellom fire representanter, vant til slutt nykommer Tor Dahle, miljøterapeut fra Telemark. Han var opprinnelig innstilt som første varamedlem av valgkomiteen. Valgkomiteens innstilling på barne- og ungdomsarbeider MayBritt Sundal fra Buskerud som DET NYE STYRET: Mette Henriksen Aas, Steinar Molvik, Inger Strand, May-Britt Sundal, Tor Dahle og Ronny Bekken Larsen. perspektiv. En annen oppgave er fagopplæringen. Jeg ønsker å påvirke slik at flere får mulighet til å ta en fagutdanning eller høyskoleutdanning, sier nyvalgt styremedlem May-Britt Sundal. Det nye styret: Leder: Mette Henriksen Aas (bibliotekar, Vestfold) Nestleder: Tor Dahle (miljøterapeut, Telemark) Styremedlemmer: Steinar Molvik (idretts- og fritidskonsulent, Nordland), Inger Strand (fagarbeider kirke, Sør-Trøndelag), Ronny Bekken Larsen (kulturarbeider, Hedmark) og May-Britt Sundal (barne- og ungdomsarbeider, Buskerud). Vararepresentanter: Steinar Hovland (kulturrådgiver, Hedmark ), Anne Grete Reinertsen (barne- og ungdomsarbeider, VestAgder), Sindre Stabell Kule (prest, Møre og Romsdal), Lillian Garpestad (barne- og ungdomsarbeider, Aust-Agder), Trine Lise Johansen (SFO-leder, Akershus), Reidun Koksvik (bibliotekansatt, Sogn og Fjordane), Bjørn Olav Svalastog (assistent barnehage, Finnmark) og Anita Stokdal (barne- og ungdomsarbeider, Rogaland). Tekst og foto: INGEBORG VIGERUST RANGUL styremedlem, ble vedtatt etter at Sundal vant avstemningen mot benkeforslag på andre kandidater. Valgkomiteens innstilling på fagarbeider kirke Inger Strand fra SørTrøndelag og idretts- og fritidskonsulent Steinar Molvik fra Nordland gikk gjennom uten benkeforslag. Kulturarbeider Ronny Bekken Larsen fra Hedmark ble foreslått fra salen som nytt styremedlem. Han vant overraskende med 49 stemmer mot valgkomiteens innstilling på kulturrådgiver Steinar Hovland fra Hedmark som fikk 46 stemmer. Valgkomiteen hadde innstilt Tor Dahle som første varamedlem, men etter at han ble valgt til nestleder, ble hele fem kandidater lansert. Steinar Hovland gikk til slutt av med seieren. Tidligere styremedlemmer Ragnhild Svartbekk og John Kristian Øvrebø ønsket ikke lenger å sitte i styret. Tidligere styremedlem Frode Lagset ønsket å fortsette som varamedlem, men ble ikke valgt. Nestleder Grete Thomassen ble heller ikke gjenvalgt. Helhetlig tenkning – For meg er det viktig å jobbe med de yrkesfaglige og yrkespolitiske utfordringene. Arbeidslivet vårt stiller ulike krav til oss. Utfordringene ligger der. Jeg kommer fra oppvekst, og for meg er det viktig å tenke helhetlig for ungene i et samfunns- Sterk til skolestart Barn trenger voksne som tar utvikling, læring og behovene deres på alvor. Derfor skal regjeringen utrede hvordan man kan sikre at alle barn får et pedagogisk tilbud før skolestart. I juni i år satte regjeringen ned et offentlig utvalg for å se på pedagogisk tilbud til alle førskolebarn. De mange barna som ikke går i barnehage i dag, ofte barn av minoritetsspråklige familier og familier med lav inntekt, skal sikres et godt pedagogisk tilbud i førskolealder. Det offentlige utvalget skal se på hvordan tilbudet før skolestart er organisert nå, vurdere ulike ordninger for et pedagogisk tilbud i førskolealder og peke på fordeler og ulemper ved et slikt tilbud. De ulike alternativene skal settes opp mot hverandre for å sikre god kunnskap og gi grunnlag for å velge det beste tiltaket slik at barn stiller sterkere når de starter skolegangen. Forskning viser at et godt pedagogisk tilbud i førskolealder er viktig for utviklingen av grunnleggende ferdigheter og for å lykkes videre. Nærmere informasjon om utvalgets mandat og sammensetning finnes på www.regjeringen.no/ brennautvalget.    IVR 28 > Fagbladet 7/2009 fbaargang2009 fbseksjonKIR