AKTUELT Elever skriver historie På øya Vega på Helgelandskysten i Nordland lærer elevene å kjenne og forvalte verdensarven. Vegaøyene fikk verdensarvstatus i 2004. Prosjektet startet i det små allerede for 13 år siden og har fått ny glød som en del av Kvalitetskommuneprogrammet, der kommunen fikk ny inspirasjon til å utvikle ærfuglprosjektet. Barna lærer hvordan de skal oppføre seg i naturen og leve i pakt med den. Gjennom prosjektet «Digital historieskriving» har elevene laget små snutter om Vegaøyan og livet til dem som bodde der og livet rundt ærfuglene. Historiene kan høres, ses og leses på nettet på www.ungehender.no Dette er et samarbeidsprosjekt mellom skolen og Stiftelsen Verdensarven. Elevene måtte ut i lokalsamfunnet for å finne gamle fotografier og innhente informasjon både fra arkiver og mennesker med kunnskap om lokalhistorien. Deretter sammenfattet de informasjonen og laget digitale historier med bilder, tekst og tale.    IVR MOBBING: Internett og mobiltelefoner blir brukt mye for å mobbe andre ungdommer. Bruk hue-kampanje mot mobbing Realkompetanse gir nye muligheter Røde Kors, BarneVakten, Telenor og Medietilsynet står bak en kampanje som tar sikte på å endre holdninger og gjøre ungdom mer bevisste. Undersøkelser viser at mer enn én av tre foreldre ikke snakker med barna sine om erting eller mobbing på mobil eller internett. Samtidig tror 85 prosent av norske foreldre at de nye kommunikasjonsformene bidrar til å gjøre mobbing mer vanlig. Røde Kors-telefonen for barn og ungdom på 800 333 21 markerer sitt 25-årsjubileum i år. Flere og flere ringer for å ha en voksen å snakke med. I sommer hadde de 40 prosent flere henvendelser enn de to foregående somrene.    IVR Det er en frivillig sak å få verdsatt og dokumentert sin realkompetanse, men det er viktig å skape muligheter. Det formelle utdanningssystemet består av grunnskole og videregående skole. Deretter er det høyere utdanning og fagskoler, men også barnehagene har sin opplæring. – Det som ikke kan beskrives som et system på denne måten, er all den uformelle opplæringen som foregår. Det den enkelte samler seg av kompetanse på en mangfoldig måte, all formell, ikkeformell og uformell kompetanse som voksne har. Denne kompetansen, realkompetansen, fins det et system for å verdsette og dokumentere, sa rådgiver Kristine Hansen i Fagforbundet til deltakerne på landskonferansen for Seksjon kirke, kultur og oppvekst nylig. for å skape en mest mulig enhetlig ordning for å kvalitetssikre realkompetansevurderingen. – Det er varierende kvalitet og forståelse for de ulike læreplanene. Hansen sier at det ikke kan bli en helt lik ordning fordi det i stor grad handler om å bruke skjønn, men hvis de faglige veilederne får arenaer til å bevisstgjøre seg ordningen i fellesskap, vil den bli mer rettferdig. – Da åpner det seg muligheter som kan gi anerkjennelse for den kompetansen man har og som man kanskje ikke trodde at man hadde. Den kompetansen er verdt noe, og den bør bli brukt. Fagforbundet har laget et hefte som heter «Realkompetansevurdering gir nye muligheter». Her fins det en oversikt over hvem som vurderer realkompetanse i henhold til videregående opplæring rundt omkring i fylkene, sier Hansen. Tekst og foto: UTDANNINGSOVERSIKT Kunnskapskurs • Helseassistent • Kommunikasjon • Kost og ernæring • Krisepedagogikk • Ledelse • Legemiddelhåndtering • Pedagogikk • Sorg og sorgreaksjoner • Sosialpedagogikk • Spesialpedagogikk • Utviklingspsykologi Yrkesutdanning • Helse- og sosialfag • Ambulansearbeiderfag • Barne- og ungdoms- arbeiderfag • Fotterapi • Helsearbeiderfag • Helseservicefag • Helsesekretær • Hudpleie • Tannhelsesekretær • Aktivitør • Fellesfag (allmennfag) Fagskole • Autismeomsorg • Eldreomsorg • Kreftomsorg og lindrende • Rehabilitering • Spesialpedagogikk • Veiledning Videreutdanning • Barsel- og barnepleie • Helseadministrasjon • Psykisk helsearbeid Ta kontakt på tlf. 73 57 28 00. www.aftenskolen.no e-post: trondheim@aftenskolen.no AFTENSKOLEN Region 1 Rådgiver Kristine Hansen Hansen mener at det er behov INGEBORG VIGERUST RANGUL Fagbladet 7/2009 > 29 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2009 fbseksjonKIR