Nasjonal omstilling Etter ti år med museumsreform, går det mye bedre nå. Men mye gjenstår. Tekst og foto: TITTI BRUN – Det tok tid å komme i siget med sammenslåing av museer. Motstanden bunnet mye i følelser for eget museum, og den gløden er viktig å bevare. Nå har alle begynt å ane noen fordeler, og praksis må vise at det er bedre å ha et større museumsselskap i regionen, mener direktør Arvid Bye i Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark. Fra Honningsvåg leder han fem museer som tidligere var selvstendige: Nordkappmuseet i Honningsvåg, Måsøy museum i Havøysund, Gamvik museum, Berlevåg havnemuseum og Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms i Hammerfest. Før mitt – nå vårt Den nasjonale museumsparken besto i 2000 av innpå 800 store og små enheter. Alt fra Nasjonalgalleriet til lokalsamlinger med én ansatt i ti prosent stilling. Nå er antallet enheter redusert til omkring 100. Nord i Finnmark har felles økonomi og personalsystem for dem som før var fem enheter, ført til mindre ressursbruk til FAGLIGE NETTVERK: Direktør Arvid Bye ønsker et avgrenset nettverk for fiskerihistorie og fiskerikultur. administrasjon. Dette gir mye mer anledning til en samlet vurdering og prioritering av de felles ressursene. – I begynnelsen var det mer diskusjon om «mitt museums penger» og administrasjonens penger. Etter hvert ser folk at selskapet som helhet kan få gjennomført oppgaver som ikke var mulig mens vi opererte hver for oss, sier Bye. Ti millioner besøk Museene i Norge har ti millioner besøkende årlig. Besøksfrekvensen per innbygger er på over to, noe som er relativt høyt i internasjonal sammenheng. Undersøkelser viser at 43 prosent av befolkningen jevnlig besøker museer. – Vi har hatt en svak stigning i publikumstallene. Mye tid har gått med til intern organisering. Vi håper at kapasiteten til å jobbe publikumsrettet blir bedre når reformen har satt seg, sier Bye. Han gleder seg over et økende antall barn og unge besøkende, mye takket være mulighetene som Den kulturelle skolesekken gir. 32 > Fagbladet 7/2009 fbaargang2009 fbseksjonKIR