Grip samtalen 34 > Fagbladet 7/2009 Utvidet skoledag presser SFOhverdagen for både barn og voksne fordi flere klassetrinn kommer    kan det samtidig. Likevel; oppi perling og    snakkes stylting legger de ansatte ved Kaiskuru SFO vekt på å rydde rom for barnesamtalen. Tekst og foto: TITTI BRUN Stylter, ballspill, lego, perling og blanke ark ligger klart når barna stormer inn etter skoletid. Men i tillegg satser de voksne på Kaiskuru nærmiljøsenter å utnytte mulighetene for gode samtaler. Og det på en systematisk måte, slik at det er mulig å følge opp barnas beskrivelse av SFOhverdagen. Alta kommune er med i Kvalitetskommuneprogrammet, og fem av byens SFOer er ett av satsingsområdene. – Vi er blitt enda mer bevisst på kvalitet på tjenesten. Vi klarer ikke gjøre store omveltninger, men systematiske små grep hever hele teamet, sier SFO-leder Einar Lyng Johansen. Han mener at de ansatte har mange ideer om hvordan kvaliteten kan NÆRVÆR GIR KVALITET: Barnesamtalen er et verktøy til å se og lytte til hvert barn. Barne- og ungdomsarbeider Laila Pettersen hjelper Ottar Nielsen med å få perlearbeidet ferdig. Hva liker du å gjøre? Hvem leker du med?/Hvem vil du helst leke med? Hvis nei: Hvorfor tror du det? Er det noe som ikke er greit/ noe du ikke liker på SFO? Hva syns du de voksne helst skal gjøre? Gjør de det? Er det noen som plager deg? Hvorfor tror du det? Gruer du deg noen ganger til å gå på SFO? Hvorfor det? Trives du på SFO? Er det noe du ønsker at vi kan gjøre på SFO? Kan du merke at de voksne på SFO liker deg/at vi syns du er grei? Må du være alene fordi andre ikke vil være sammen med deg? Er det noe annet du har lyst til å si? Sånn Kaiskuru SFOs forslag til spørsmål: Det er vanskelig å finne gode spørsmål som alle barna forstår. Det er lurt å forberede barna i forveien, men av og til er det viktig å gripe sjansen når den byr seg; enten samtalen er en-til-en, eller i en liten gruppe. Voksne må ha i bakhodet at barna er i nuet, og det kan prege samtalen. fbaargang2009 fbseksjonKIR