«Vi har fokus på to ting: Hva gjør at vi ønsker å være på jobb, og hva gjør at vi holder oss friske?» Britt Gunnberg, prosjektleder for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta. PRATEN GÅR: Jentene Anja Strøm Pedersen og Liv Iren Dolve Kjæmpenes koser seg med Turid Kleven. drene. Disse møtene er lagt samtidig med skolens kontaktmøte, slik at foreldrene slipper å møte flere ganger. Møtene bygger på foto og barnesamtalene. – Først når vi har en felles forståelse av tjenesten, kan vi aktivt arbeide for å bedre kvaliteten og følge opp forslag og ideer fra foreldrene, mener SFOlederen. Perlende nærvær Inne i det kombinerte kontor- og arbeidsrommet får Ottar Nielsen hjelp av barne- og ungdomsarbeider Laila Pettersen. Perlejobben er gjort. Nå må perlene strykes fast. En situasjon som kunne blitt benyttet til en barnesamtale dersom ikke Fagbladet forstyrret konsentrasjonen. Pettersen er fornøyd med å få ansvar for oppfølging, og å være tettere på skolen nå enn tidligere. – Vi følger våre faste barn gjennom hele dagen. Det fører til at vi generelt har en mer forutsigbar arbeidsdag, og har mer mulighet til å påvirke. Mangehodet troll Alta kommune har «nærvær gir kvalitet» som ledetråd i sine kvalitetsprosjekter. Målet er bedre kvalitet på tjenestene gjennom økt medvirkning fra både brukere og ansatte – som også skal føre til mindre sykefravær. – Vi har fokus på to ting: Hva gjør at vi ønsker å være på jobb, og hva gjør at vi holder oss friske? sier Britt Gunnberg som er prosjektleder for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta. Sykefraværet i kommunen har gått ned på de arbeidsplassene som aktivt deltar i prosjekter. – Men sykefravær er et mangehodet troll, det har mange årsaker. Det er viktig at lederne har gode verktøy og tar dem i bruk, sier Gunnberg. Forventningsgap I tillegg til de fem største SFOene, har også hjemmetjenesten, et sykehjem og renholdstjenesten prosjekter lokalt på arbeidsplassen. Også innenfor hjemmetjenesten avslørte kartleggingen at brukere og pårørende hadde helt andre ideer om hva tjenesten faktisk tilbyr enn det som er virkeligheten. Delvis hadde innbyggerne for store forventinger, delvis visste folk lite om hjemmetjenesten. – Det var overraskende hvor lite folk visste. Nå har vi laget en informasjonsbrosjyre om de hjemmebaserte tjenestene. Hemmelig klubb Prosjektleder Gunnberg er pådriveren som formidler gode ideer videre. På Komsa SFO har de startet 3KK, en hemmelig klubb for tredjeklassingene. Her får elevene oppleve hvordan et demokrati fungerer ved å lære å ta beslutninger og respektere hverandre og andres meninger. – Tredjetrinnet trengte noe spesielt for dem. De ansatte tok grep og 3KK ble skapt. Nå har andre SFOer adoptert ideen, sier Gunnberg, som vektlegger at kvalitetsbevissthet er en never ending story. Men på Kaiskuru SFO går dagen mot slutten. Lille Ottar bærer hjem sin perlegave. Odd Kristian har nesten gått helt alene på stylter. De voksnes nærvær er tydelig. Begge barna er blitt sett i dag. > TRE RUNDT BORDET • Kvalitetskommuneprogrammet bygger på et aktivt samarbeid mellom politisk ledelse, administrasjon og de ansatte i kommunen. Ansatte skal selv delta i utviklingen av egen arbeidsplass. • Målet er å øke kvaliteten og effektiviteten på det kommunale tjenestetilbudet slik at innbyggerne merker en forbedring. • Fritt fram for ildsjeler lokalt på arbeidsplassen, som har gode ideer for å yte en bedre tjeneste. • Et hovedmål er å redusere sykefraværet i kommunesektoren. • Programmet startet i 2006 og varer foreløpig ut 2009. 140 kommuner/bydeler er med i programmet. Samlet utgjør det over halvparten av landets befolkning. • Sykefraværsutviklingen i kvalitetskommunene er gjennom- gående bedre enn snittet i kommunene for øvrig. • Les mer om programmet på www.kvalitetskommuner.no 36 > Fagbladet 7/2009 fbaargang2009 fbseksjonKIR