INNHOLD > Foto: Thor-Wiggo Skille 8    TEMA: Vi er alle på samme buss 14    Samhandlingsreformen berører deg og meg 18    Tilfreds med budsjettforslaget, roper varsko for de fattige 20    PORTRETTET: Grenseløst glad i livet 40    FOTOREPORTASJEN: Livets gang blir fårikål 46    Bestemmer over fritida 50    Norge på topp i uønsket deltid 54    Oljesøl i Amazonas FASTE SPALTER 4 Nytt 7    Jans hjørne 24    Bare spør 27 Aktuelt 38 Seksjonslederen 52    KRONIKK: EUs helsedirektiv – prinsipper for fall 56 Oss 58 Kryssord 59    Tegneserie og Petit 62    JOBBLIV: Steinaldermannen Heldigitalt arkiv Fra nyttår blir all saksbehandling og arkivering i Bodø kommune fullelektronisk. En halv million ark blir spart. Grønt arkiv og miljø er viktige faktorer. Men effektiv saksbehandling og god dokumentflyt er like viktig. 32 > 27–38    KONTOR OG ADMINISTRASJON Behandling der du bor Samhandlingsreformen. Bare lær deg ordet. Vi blir alle berørt av denne omorganiseringen. Selv om du ikke jobber innen helse og omsorg og ikke er kroniker, så blir du gammel. Les om hvordan helseoppgavene skal flyttes fra spesialistene ut i kommunenorge. 14 > 2 > Fagbladet 7/2009 Medlemsblad for Fagforbundet POSTADRESSE ANSVARLIG REDAKTØR Kirsti Knudsen kirsti.knudsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REDAKSJONSSJEF Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Ingeborg Vigerust Rangul ingeborg.rangul@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 Vegard Velle vegard.velle@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 53 I permisjon: Kristin Salicath Halvorsen An C. Lindstrøm Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon 23 06 40 00 ISSN 0809-9286 241 393 Trykksak M Ø T M Foto: Titti Brun L E K I R E J fbaargang2009 fbseksjonKON