VELFERD TEMA Hvis noen skulle passe det aller kjæreste i livet mitt, så syns jeg ikke 2300 kroner i måneden er mye.ª Rune Normann " å ha den tryggheten for barna dine må da være mye mer verdt, sier han. Den største regninga for barnehageplassen tar uansett det offentlige. Ifølge Kunnskapsdepartementet koster en barnehageplass for barn under tre år 182.000 kroner, mens for de eldste barna koster den bareª 91.000. Fotball for folket Med to barn i skolealder får også Teamkollega Jalil en skikkelig snei av felleskaka. Elever i grunnskolen støttes årlig med 78.000 kroner. Med dagens prisnivå tilflyter det en tobarnsfamilie 1,6 millioner skolekroner for ti års obligatorisk skolegang. Men velferdskaka har flere godbiter. Jalils to sønner er ivrige fotballspillere, og dribler over den lokale grusbanen så ofte de kan, og innimellom fryder de seg også over å ha kunstgress under føttene. Utgifter til sportsutstyr og trening er en tung post på budsjettet for mange barnefamilier, men uten velferdsstatens tilskudd, ville utgiftene til kontingent og utstyr måtte mangedobles. Kulturdepartementet har i år avsatt 676 millioner til idrettsanlegg i kommunene, og fotballen legger beslag på den største biten av idrettskaka med 243 millioner. Til sammenlikning får de mye omtalte svømmebassengene en bevilging på 120 millioner, mens drøye 23 millioner går til turveier, stier og løyper. Men skattelette, privatisering og individuelle løsninger applauderes i økende grad også inn i de rødgrønnes leir. Er det et tegn på at vi ikke er bevisst nok på hva vi får igjen for skattekronene vi betaler inn? Vet vi hva vi får? Fattig og riks oppslutning om fellesprosjektet må være der konstant. Ikke bare når toåringen må på legevakta med øreverk, når du ramler i skibakken og ikke kan stå på beina, eller når mor på 91 må ha hjemmehjelp. Du må tro på prosjektet også når livet ditt går på skinner. Kanskje må vi til den andre sida av jord- kloden for å forstå at velferdsstaten ikke er en selvfølge. Mange tar nok velferdsgodene for gitt mens de bor her i landet, men etter en tid utenlands ser man på Norge med nye øyne,ª var Ansa-leder Anders Fjelland Berntsens kommentar til undersøkelsen som viste at halvparten av utenlandsstudentene var blitt mer positive til det norske velferdssystemet etter utenlandsoppholdet. Sett fra Trondheim er det uansett ingen tvil: De Team-ansatte nikker samstemt: Alle er vi  og bør være  på samme buss. GLØTT AV VERDEN: Biblioteket er velferdsstatens bonus for bussjåfør og tillitsvalgt Rune Magnusssen. Sykehus: 61,7 mrd. kr (Kostnader på innleggelse og dagtjenester på sykehus i fjor. Så godt som gratis for innbyggerne, som bidro med 0,4 prosent (ca. 246,7 millioner kr) i egenandel.) Legebesøk: 39,9 mrd. kr Brukerne dekker 36,9 prosent, eller ca. 15,9 milliarder kr. Hjemmesykepleie: 20,4 mill. kr (Utgifter til hjemmetjenester) Kommunen dekker 97 prosent, brukerne betaler en egenandel på tre prosent, ca. 612 millioner kr. Fagbladet 7/2009 > 13 fbaargang2009 fbseksjonKON