STATSBUDSJETTET 2010 – Ungdomsgarantien må bli bedre Lederen av Fagforbundet Ungdom, Linn Hemmingsen, er fornøyd med at mange tiltak rettet mot unge mennesker blir videreført i statsbudsjettet. Men hun er skuffet over at ungdomsgarantien ikke blir utvidet. Tekst: PER FLAKSTAD Hemmingsens umiddelbare kommentar er langt på vei positiv, men hun mener regjeringen burde ha gjort noe med ungdomsgarantien. – Selv om arbeidsløsheten synker totalt sett, stiger den dramatisk for unge mennesker under 25 år – og spesielt for unge kvinner. Jeg mener regjeringen må utvide ungdomsgarantien, og i tillegg burde den ha kommet opp med tiltak som virker umiddelbart. – Ungdom under 25 år er en utsatt og sårbar gruppe, derfor er det viktig at det gjøres noe raskt for nettopp denne gruppa. Her syns jeg statsbudsjettet skuffer stort, sier hun. Sosial boligbygging Derimot er hun glad for at regjeringen foreslår å bygge 1000 nye studentboliger. – Det er på langt nær nok, men det viser at regjeringen ser behovet og gir det en viss prioritet. Så går det også an å håpe at antallet boliger kan økes, sier Hemmingsen. Hun er særlig glad for at regjeringen ser ut til å innfri løftene i Soria Moria II om å inkludere sosial boligbygging i velferdspolitikken. – Det er bevilget tre milliarder kroner til startlån, og det er én milliard mer enn i tiltakspakka fra i fjor. Dette vil forhåpentlig hjelpe mange unge mennesker inn i egen bolig, og tiltaket er både bra og helt nødvendig, sier hun. Rett til læreplass – Jeg registrerer at regjeringen ønsker å opprettholde det ekstraordinære lærlingtilskuddet som var en del av tiltakspakka i januar i fjor, og det syns jeg er bra. Men også på dette området hadde jeg gjerne sett flere akutte tiltak, siden mangel på læreplasser er noe som kan drive ungdom ut i ledighet. – Regjeringen sier i Soria Moria II at den vil utrede hvordan retten til læreplass kan lovfestes. Denne utredningen må starte umiddelbart, sier Linn Hemmingsen. Fagbladet 7/2009 > 19 Foto: Per Flakstad fbaargang2009 fbseksjonKON