Høgskole  Barne- og ungdomsarbeid Fire moduler a 15 studiepoeng totalt 60 studiepoeng Modul 1  Læring, utvikling og sosialisering. Oppstart våren 2010 Modul 2  Kropp, bevegelse, helse, natur, miljø, teknikk. Oppstart våren 2011 Modul 3  Språk, tekst, kommunikasjon, estetiske fag. Oppstart høsten 2011 Modul 4  Valgfri fordypning. Oppstart våren 2012 Kommunal Kompetanse tilbyr dette studiet i samarbeid med Høgskolen i Bergen. Målet med studiet er å styrke fagarbeiderkompetansen med tanke på å møte de stadig økende forventningene i barnehage, skole, skolefritidsordning og annet barne- og ungdomsarbeid. I den sentrale strategiplan for barnehagene, er det framhevet at hele personale i barnehagene skal ha rett til kompetanseheving Studentene på dette studiet er fullverdige høgskolestudenter og har fulle rettigheter i Statens lånekasse for utdanning. Deltakerne kan også søke økonomisk støtte til studiet fra arbeidsgiver og/eller fagforening. Arbeidsform: " Nettbasert deltidsstudium med samlinger " Forelesninger, seminar og praktiske øvelser " Mellom samlingene må deltakerne arbeide med oppgaver og selvstudium av litteratur, i grupper og individuelt Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse. For modul 1 er det avsatt fire helger utover våren 2010, til felles undervisning på høyskolen i Bergen. Oppstart første samling januar 2010 Fire samlinger a 2 dager. Fredager kl. 17:00 21:00 og lørdager kl. 09:00 15:00 Pris per modul: Kr. 11.500,(eks. litteraturkostnader) Påmeldingsfrist modul 1: 15. desember 2009 Påmelding: http://www.kommunal-kompetanse.no FAGSKOLEUTDANNING KOMBINERT MED JOBB Folkeuniversitetets helsefagskole i Akershus Klasseromsbasert undervisning på deltid kombinert med jobb søk nå!           26 > Fagbladet 7/2009 fbaargang2009 fbseksjonKON