SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON > Behov for flere Økonomi- og administrasjonsutdannede går ei lys framtid i møte. Behovet for slik kunnskap er økende, ikke minst i offentlig sektor. 29 > Skaper trygghet Det er viktig med en personalpolitisk strategi som ivaretar de ansatte også når det kommer nye ledere, mener HRsjef Liv Stien Ulvmoen. 30 > Tillit til Nav De ansatte har tro på Nav-reformen. Et stort flertall mener reformen vil være til beste for brukerne på sikt. Men flere kontorer sliter tungt. 36 > Slipp til mangfoldet Fagarbeider i front Utdanning og kompetanse er inngangsporten til arbeidslivet. Seksjon kontor og administrasjon (SKA) mener at behovet for fagarbeidere innenfor de ulike fagområdene i framtida er sterkt økende. Det må derfor settes inn nødvendige ressurser slik at fag- og yrkesopplæringa styrkes. Karlsenutvalgets forslag til tiltak for å styrke fag- og yrkesutdanninga må iverksettes, heter det i en uttalelse fra landskonferansen i SKA. Styrk kontor- og IKT-faget Landskonferansen peker på at den teknologiske utviklingen og kravene til innovasjon i produksjon og tjenesteyting får konsekvenser for fag- og yrkesopplæringen. Innenfor IKT-faget spesielt, men også kontor- og administrasjonsfaget blir berørt. Fag- og yrkesopplæringen må framstå som en alternativ og attraktiv utdanning, samt være en utdanningsvei som gir synlige karrieremuligheter. Når fylkeskommunen overtar ansvaret for fagskolen fra nyttår, må fylkeskommunens fagskoletilbud utvides og styrkes, særlig innenfor området kontor og administrasjon og på IKT-området som i dag er svært mangelfullt, uttaler landskonferansen.    MoS – Jeg savner flere fremmedspråklige i styret. Vi er en del av mangfoldet, sier Carmen Nilsson, som kom fra Chile for 20 år siden. Vi treffer henne på landskonferansen for Seksjon kontor og administrasjon på Gardermoen. Hun har engasjert seg i valgdebatten, for mangfold og for å sikre en plass for helsesekretærer i styret. – Jeg gjør det jeg kan for å verve innvandrere. For mangfoldet er det viktig å bli sett og at vi blir speilet i organisasjonen, sier Carmen Nilsson. Hun syns Fagforbundet ivaretar innvandrermedlemmene på en god måte gjennom aktiviteter som «Innvandrerkvinner kan». – Et slikt fokus på vår gruppe setter vi pris på. Blendahvitt Carmen Nilsson syns styret slik det er nå er veldig etnisk norsk. – Jeg ser fram til å jobbe mer med dette. En skal ikke velges bare fordi en er innvandrer, men det skal komme i tillegg til de kunnskaper og egenskaper vi har. I valgdebatten snakket hun også varmt for å få inn en helsesekretær fra sykehus med Spekter som arbeidsgiverorganisasjon. Valget resulterte i at helsesekretær Britt Silseth, som er SKA-leder i TALSKVINNE: Carmen Nilsson talte varmt for at helsesekretærer og fremmedspråklige skulle få plass i seksjonsstyret. Møre og Romsdal, rykket opp fra 5. varaplass til 1. varaplass i styret. – Det var bra, sier Carmen Nilsson Kontoransatte i skvis Flere talere på konferansen var opptatt av at de kontoransatte på sykehus i stor grad skilles ut, og at dette fortjener større oppmerksomhet fra forbundet. Carmen Nilsson er enhetsleder for 20 merkantile som arbeider med pasientadministrasjon på Sørlandet sykehus i Kristiansand. – Våre stillinger er pasientrettet i avdeling for rus og avhengighetsbehandling. Vi er heldige som får beholde ekspedisjon og pasientrettede sekretæroppgaver innenfor sykehuset. Andre merkantile er overført til Sykehuspartner i Grimstad. De er gode på noe, men ikke på alt, syns Carmen Nilsson. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE Fagbladet 7/2009 > 27 fbaargang2009 fbseksjonKON