AKTUELT Alle har rett til utdanning Satser på høyere utdanning Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon er opptatt av å sikre et godt faglig tilbud til arbeidstakere med utdanning fra høgskole eller universitet, og seksjonen vil være en pådriver for at arbeidsgiver skal tilby eller tilrettelegge for etterutdanning som gir studiepoeng. Landskonferansen i seksjonen peker i en uttalelse på at utdanningsinstitusjonene må tilpasse studiene til sine nye studenter – ikke minst med tanke på fleksibel undervisning. For å gjøre høyere utdanning tilgjengelig for flest mulig, vil Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon arbeide for at relevant realkompetanse kan gi studiepoeng ved opptak til høyere utdanning. Relevant realkompetanse bør også kunne gi avkorting i høyere utdanning, heter det i uttalelsen. Seksjonen vil også rette søkelyset på offentlig forvaltning i administrative studier på høgskolenivå. MoS Det viktigste er å satse på yrkesopplæring både i bedrift og skole. For å forebygge frafall, må skolene få ressurser til bedre rådgivning og til å følge elevene tett, sier rådgiver Kristine Hansen. Fagforbundets rådgiver Kristine Hansen innledet om videregående skole og fagskole på landskonferansen for Seksjon kontor og administrasjon på Gardermoen nylig. – Utdanningslinja og arbeidslinja må ses i sammenheng, understreker hun. – Vi må få til et bedre samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv. De som ikke fullfører videregående opplæring, risikerer å miste tilknytningen til arbeidslivet, sier Hansen. Varierende kvalitet Hun understreker at området prosjektfordypning må forbedres. Det er en timebolk på VG1 og VG2, der elevene får smake på flere fag innenfor et område. – Yrkesveiledning og praksis er i stor grad overlatt til lokal handlefrihet. Det betyr varierende kvalitet, og det er usikkert om vi oppnår det vi vil med faget. Kristine Hansen savner flere punkter i regjeringens utdanningsmelding som nå er ute til høring. – Regjeringen burde satse mer på rådgivning, både når det gjelder ressurser og kompetanse, mener hun. Rett til lærlingplass – Vi er svært glad for at regjeringen vil utrede å lovfeste retten til lærlingplass, selv om de kunne gjort det med en gang. Dette er noe Fagforbundet har kjempet for lenge, og særlig Fagforbundets ungdom, sier Hansen. Hun er skuffet over at regjeringen ikke vil kartlegge utstyrssituasjonen på yrkesfaglig utdanningsprogram. RETTIGHET: Lovfest retten til lærlingplass nå, sier rådgiver Kristine Hansen i Fagforbundet. – Det er behov for å fornye utstyret, og det er allment kjent at mye er så gammelt at det ikke sikrer fullgod fag- og yrkesutdanning, sier hun. Riv gjerdene – Fagforbundet ønsker at når du har fullført videregående opplæring, skal det føre fram til studieforberedthet. Det vil si en rett til å gå videre til høyere utdanning. Det handler om å bygge ned hindringer fram mot høyere opplæring, sier Hansen. Utdanningsrådgiveren i Fagforbundet er glad for at regjeringen vil utrede en ordning med kompetansetillitsvalgte. Det vil si at partene i arbeidslivet lar tillitsvalgte få følge opp og delta i virksomhetens kompetanseplaner og legge til rette for en opplæring fra hver enkelts ståsted. Voksnes rett til læring – Jeg tror også at det er viktig med en samlet nasjonal strategi for livslang læring, sier Hansen, som ser det som positivt at regjeringen vil styrke rollen til Vox, som særlig arbeider for voksnes læring. Fagforbundet samarbeider i disse dager med andre LO-forbund om en uttalelse til Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget om utdanningslinja. Vi vil være på hugget og gi innspill til komiteen, og vi snakker også med de rødgrønne politikerne for å få gjennomslag for vårt syn, sier Kristine Hansen. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE Unge musikanter KULTURINNSLAG: Fire unge elever fra Ullensaker kulturskole inspirerte deltakerne på landskonferansen for SKA med friske toner fra blåseinstrumentene sine. De unge musikerne Ingrid, Malin, Jenny og Erlend spilte låter fra både Abba og Beatles til stor applaus fra deltakerne. 28 > Fagbladet 7/2009 Foto: Monica Schanche fbaargang2009 fbseksjonKON