Personalpolitikk skal gi trygghet – Det er viktig med en personalpolitisk strategi som er større enn lederen, og at de ansatte blir ivaretatt på en god måte også når det kommer nye ledere. Brukerorientering, respekt og engasjement er viktige nøkkelord. Innbyggerne i sentrum – Personalpolitikken skal utvikle og sikre at ledere og ansatte settes i stand til å realisere kommunens mål. Vi ønsker å skape en brukerorientert kultur med engasjerte, kompetente og stolte medarbeidere. Samme hvor høyt på strå du er, skal du ha innbyggerne og brukerne av kommunale tjenester i sentrum, fastslår Ulvmoen. Hun påpeker at som arbeidsgivers representanter er det viktig å følge avtale- og regelverk og samhandle godt med de ansattes organisasjoner. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE Budskapet kommer fra Liv Stien Ulvmoen ved utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune. Og det er ikke få medarbeidere hun skal ivareta. Med sine 43.000 ansatte, er kommunen Norges nest største arbeidsplass. Selv har Ulvmoen jobbet lenge i skoleverket i Skedsmo kommune, og de siste ti årene med HR (menneskelige ressurser) i Oslo kommune. – Jeg har hele livet jobbet i en kommune. Det er et verdivalg for meg, sier Liv Stien Ulvmoen. I juni var hun invitert til Fagforbundets seminar for personalmedarbeidere. De fikk innblikk i den strategiske plattformen for Oslo kommunes personalpolitikk. Den inneholder arbeidsgiverprinsipper, ledelsesprinsipper og medarbeiderprinsipper. Kunsten å omgås hverandre «Fortell meg hva du forventer av meg. Gi meg mulighet til å utføre arbeidet. Fortell meg underveis hvordan det går. Hjelp meg når og hvor jeg behøver det. Bedøm og belønn min innsats rettferdig.» Ordene er hentet fra Peter Druckers Medarbeiderens fem bønner. Den kjente østerrikske professoren og næringslivsrådgiveren som ser medarbeiderne som bedriftenes viktigste ressurs. Nå er hans ord rettesnor for ledere i Hole kommune under medarbeider- og utviklingssamtaler. – Det personalpolitiske målet i Buskerud- kommunen er noe av det beste jeg har kommet over, sier Helga Bognø, leder av Faggruppe personal i Fagforbundet. På et seminar om personalforvaltning i Fagforbundet nylig understreket hun at organisasjon og ledelse handler om kunsten å omgås hverandre. – God ledelse er sunn fornuft, god folkeskikk og sunt bondevett satt i system. Faglige kvalifikasjoner og ikke minst evne til å forstå egne og andres følelser, sier Bognø. Hun ønsker seg selvstendige medarbeidere. – En organisasjon trenger mennesker som ikke bare kan sakene sine, men som stiller spørsmål og selv forsøker å finne svarene. Det handler om originalitet og personlig engasjement. Om lyst og evne til å ta ansvar og lede seg selv, sier Helga Bognø. ENGASJERT: Leder Helga Bognø i Fagforbundets Faggruppe personal. Hun peker på at en leders adferd smitter: Lederen setter standard for sosialt klima, graden av varme og støtte, hvordan ting blir formidlet, for belønning og straff, og grad av aksept for individuell autonomi. 30 > Fagbladet 7/2009 fbaargang2009 fbseksjonKON