Trenger flere kompetente medarbeidere En viktig oppgave er å skape et godt omdømme for å rekruttere nye medarbeidere. – Vi må ut på ungdomsskolene og fortelle elevene at det er meningsfylt å jobbe i kommunen, sier Ulvmoen. – Med full barnehagedekning trenger vi flere førskolelærere. Anskaffelser skal gjøres på en ordentlig måte. Hvor mange har kompetanse til det? Vi må videreutvikle egne ansatte som ønsker det, og rekruttere dem vi ikke har. Vi må bli flinkere til å hjelpe ledere til å analysere: Hva trenger vi, hva har vi, og når trenger vi å ha nye folk på plass? Ulvmoen legger ikke skjul på utfordringer når det gjelder å følge opp medarbeidere. Mangler oversikt – Hvordan organisasjonen kan styre ressurser og kompetanse, er området vi er dårligst på. Vi har for lite kunnskap om de ansattes turnover og utdanning, og det vi legger inn av data er ikke alltid riktig, innrømmer fagsjefen. En evaluering som ble lagt fram på et utviklingsverksted tidligere i år, viser i klartekst at «kommunens personaldatasystem (er) dårlig egnet til å gi nødvendig styringsinformasjon». En annen utfordring er «små muligheter for ansatte til å være i forkant og utvikle relevant kompetanse til stillinger internt og eksternt, og dermed unngå å bli overtallige som følge av planlagt effektivisering, konkurranseutsetting, nedbemanning sentralisering/desentralisering og digitalisering». For å bøte på dette, skal alle ledere med personalansvar sikre at medarbeideravtalen inneholder en plan for den ansattes kompetanseutvikling. Og: Alle virksomheter må sikre at ansatte utvikler og oppdaterer IKT-ferdigheter for effektiv samhandling og oppgaveløsning. For få medarbeidersamtaler Evaluering av målet om trygge og tydelige ledere viser at mange ledere kvier seg for å ta den vanskelige samtalen. – Ledere er for feige. De tør ikke si ifra hvis du ikke har gjort en god nok jobb. De er heller ikke tydelige på hva de forventer av deg og meg. I en medarbeidersamtale skal du vite hva forventningene er, og hvor fornøyd lederen er med deg. Men bare 50 prosent av de ansatte får medarbeidersamtale. Det er for dårlig, slår Ulvmoen fast. Årlige medarbeidersamtaler skal derfor bli obligatorisk i Oslo kommune. STRATEG PÅ PERSONALOMRÅDET: Liv Stien Ulvmoen, fagsjef i HR konsern i Oslo kommune. «Ledere er for feige. De tør ikke si ifra hvis du ikke har gjort en god nok jobb.» fbaargang2009 fbseksjonKON