SEKSJONSLEDER SAMSTEMT LEDERDUO: Leder Gerd Eva Volden og nestleder Arnfinn Ihle har fått fornyet tillit fra landskonferansen i kontor og administrasjon. Seksjonsdelegatene vil kjempe for at begge får plass også i Fagforbundets forbundsstyre som velges på landsmøtet i november. Klar for landsmøtet Toppledelsen i SKA-seksjonen, leder Gerd Eva Volden og nestleder Arnfinn Ihle, ble gjenvalgt med akklamasjon på landskonferansen for Seksjon kontor og administrasjon på Gardermoen 6.–8. oktober. Samtidig ble det også holdt landskonferanser for Fagforbundets tre andre yrkesfaglige seksjoner. Landskonferansen er det høyeste organet for seksjonene, og holdes hvert fjerde år foran Fagforbundets ordinære landsmøte. Landskonferansen vedtar handlingsprogram for det yrkesfaglige arbeidet de neste fire årene, og velger seksjonens delegater til forbundets landsmøte. Seksjon kontor og administrasjon (SKA) har valgt 16 delegater til landsmøtet som skal vedta Fagforbundets politikk for perioden 2009–2013. Det var rift om plassene, og flere skriftlige avstemninger måtte til før rekken av delegater og varamedlemmer kom på plass. Ønsker plass i forbundsstyret SKA-leder Gerd Eva Volden er sikret plass i Fagforbundets toppledelse ved at hun er medlem i forbundets arbeidsutvalg og dermed også i forbundsstyret. Landskonferansen i SKA innstiller i tillegg nestleder Arnfinn Ihle, kommunekasserer i Hordaland, som seksjonens representant til forbundsstyret, med Venke Anny Nes, saksbehandler i Nav AustAgder, som personlig vararepresentant. Etter dagens vedtekter i Fagforbundet er nestlederne i forbundets fire yrkesseksjoner sikret plass i forbundsstyret. Til landsmøtet foreligger det imidlertid forslag fra et flertall i landsstyret om å endre vedtektene på dette punktet, slik at flere av medlemmene til forbundsstyret skal velges på fritt grunnlag. Spent på landsmøtet Representanter på SKAs landskonferanse fra nord til sør mener en slik endring kan svekke yrkesseksjonenes posisjon i Fagforbundet, og er spent på hva som blir vedtatt på Fagforbundets landsmøte senere i høst. Landskonferansen i SKA avsto fra å vedta en egen uttalelse om saken, men delegatene som er valgt til landsmøtet, vil ta signalene med seg til sine respektive fylker og bringe debatten inn på landsmøtet 23.–27. november der dette vil bli avgjort. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE Videre framover Landskonferansen for Seksjon kontor og administrasjon er vel gjennomført. 100 delegater fra hele landet har hatt tre arbeidsomme, men inspirerende dager. Når dette leses, er de tillitsvalgte i fylkene og lokalt allerede i gang med arbeidet med å gjennomføre vedtakene fra konferansen. Vi har vedtatt hovedlinjene for vårt yrkesfaglige arbeid, som ikke innebærer store kursendringer, men heller en forsterkning og konkretisering av det arbeidet vi har gjort i perioden fra forrige landskonferanse. I dokumentet som blei vedtatt heter det blant annet: «Fagforbundet Seksjon kontor og administrasjon vil utarbeide overordnede yrkesfaglige dokumenter for yrkene innen seksjonens arbeidsområde,» og Antallet medlemmer øker jevnt og trutt, ikke minst takket være det daglige tillitsvalgtarbeidet som utføres landet rundt. «Fagforbundet Seksjon kontor og administrasjon vil arbeide for å utvikle yrkesoppdatering innen alle yrker i seksjonens ansvarsområde». Vi skal arbeide aktivt for å øke antall læreplasser innenfor seksjonens områder, og vi skal arbeide for å utvikle ett eller flere fagbrev. Vi vil arbeide målrettet for å sikre et godt faglig tilbud til arbeidstakere med utdanning fra høgskole eller universitet. På hjemmesidene våre, www.fagforbundet.no/ska, finner du alle de yrkesfaglige utfordringene som blei vedtatt på landskonferansen. Landskonferansen valgte nytt, sentralt seksjonsstyre og seksjonens delegater til Fagforbundets landsmøte.    GERD EVA VOLDEN Jeg vil takke alle for tilliten jeg blei vist da jeg blei gjenvalgt som leder for seksjonen. Det er en utfordrende jobb, men utrolig spennende. Jeg er overbevist om at vi kommer til å styrke seksjonen ytterligere de neste fire årene. At det yrkesfaglige tilbudet blir enda bedre. Antallet medlemmer øker jevnt og trutt, ikke minst takket være det daglige tillitsvalgtarbeidet som utføres landet rundt. Landskonferansen har lagt grunnlaget for at vi kan fortsette å verve nye medlemmer til den flotte seksjonen vår. 38 > Fagbladet 7/2009 fbaargang2009 fbseksjonKON