Bestemmer over fritida Mennesker med utviklingshemning skal bli hørt i kvalitetskommunen Molde. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Foto: PER TORMOD NILSEN er vant til ikke å bli hørt. Mange av dem har erfart at de blir lyttet til bare hvis de gir det svaret som er ønsket. Det er en utfordring å utvikle systemer og en atmosfære for at hver enkelt kan få tak i sine egne ønsker, og ikke minst mot til å gi uttrykk for dem. – På den annen side må vi respektere at ikke alle kan eller vil involvere seg, sier vernepleier Linda Rosvoldaune. Rosvoldaune har sammen med Det er cowboyfest som står på dagsorden. Marit Silset er ordstyrer og ønsker velkommen til møte i Fritidsbrukerrådet som planlegger festen. De tre tillitsvalgte for brukerne skulle ha samlet inn forslag til kaker på festen før møtet. – De vil ha sjokoladekake og surprice-kake, forteller Marit. De to andre tillitsvalgte har ikke fått inn noen forslag. – Det er så mye å tenke på, syns Sverre Reiten. Han er opptatt av at mange har allergi, noen har også diabetes. Ole Magnus Oterhals har heller ikke tenkt på hvilke kaker de skal ha på festen. Men han har forslag både til musikk og pynting. Før ble brukerne invitert til en fiks ferdig fest. Nå skal de selv planlegge alt fra velkomstdrink til belysning. Lave stemmer Brukernes stemme skal høres i en kvalitetskommune. Politikere og ansatte i Molde prøver å fange opp brukernes røst. Men ikke alle snakker like høyt. Mennesker med utviklingshemning Mange prosjekter Molde ble kvalitetskommune høsten 2007. De satte i gang hele ni prosjekter hvorav to var rettet mot funksjonshemmede. – Vi gikk fort fram i utvelgelsen av prosjekter, sier Torild Giske som leder en av prosjektgruppene. Noen av prosjektene har gått veldig bra, andre har gått litt seinere enn planlagt. – Ikke alle ansatte har ressurser til å jobbe i ei prosjekteller arbeidsgruppe. Det er jo en krevende jobb som skal gjøres i tillegg til en vanlig jobb. Kanskje har vi gapt over for mye, sier hun. Molde kommune vil derfor ikke sette i gang flere prosjekter, men muligens forlenge prosjektperioden utover 2009 når Kvalitetskommuneprogrammet egentlig skulle være avsluttet. 46 > Fagbladet 7/2009 fbaargang2009 fbseksjonKON