TEMA VELFERD LYSPUNKTET: I en periode med langvarig sykdom og dårlig økonomi er det ukas høydepunkt for Bård Langørgen å hente sønnen Adrian i barnehagen. Media er det mange som slutter opp: Fire av ti velgere sier de er villig til å betale mer skatt hvis det er nødvendig for å sikre dagens velferdsordninger. Betalingsviljen varierer naturlig nok med politisk ståsted. Ikke uventet sier fire av fem SV-velgere at de er positive til å betale mer om det trengs. Men også hver femte (18 prosent) Frp-velger er villig til å åpne pungen om det kniper. Mange vil si at det skulle bare mangle – 27 prosent av Frpvelgerne har trygd som hovedinntektskilde. I det hele tatt skal du ikke lete lenge for å finne uventede støtteerklæringer til fellesskapsløsningene: «Skal vi ha et førsteklasses offentlig tjenestetilbud, må vi betale prisen. Og prisen er høyere skatter. Det offentlige Norge er underfinansiert,» skrev tidligere Høyre-statsråd Victor Norman i en kronikk i Dagens Næringsliv, mens kaffebaron og høyprofilert høyremann Herman Friele er nærmest euforisk i et Dagblad-portrett: «Jeg betaler skatt med glede. Ja, glede! Det handler om å bidra til felleskassa.» Todelt velferd Men lovsang fra høyre og venstre er ingen garanti for at vi får beholde dagens velferdsmodell. Velferdsforskere tegner et dystert framtidsbilde: «Utviklingen går i retning av mer selektive eller behovsprøvde offentlige ytelser, mens de universelle ordningene gradvis bygges ned. Markedene for private velferdstilbud utvides. ... Samtidig senkes de generelle skattene, mens egenandeler på velferdsgoder økes: Innbetalingene til fellesskapet reduseres, mens den enkelte må betale mer for sitt Grunnskolen: 78.066 kr (Brutto driftsutgifter per elev) Herav: • Lønnsutgifter: 61.813 kr • Driftsutgifter til inventar og utstyr: 723 kr • Driftsutgifter til undervisningsmateriell: 1792 kr Kulturskole: 1,3 mrd. kr (Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler) I skoleåret 2008/2009 var det 123.355 elevplasser. 15 % av alle grunnskoleelever går på kulturskole (Høyest deltakelse i Nord-Trøndelag; 23 %. Lavest i Oslo; 7 %.) 10 > Fagbladet 7/2009 fbaargang2009 fbseksjonSAM