SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK > Billigst og best Før klagde mange på renholdet i Stovner bydel i Oslo. Fagforbundet var med på et systematisk arbeid som ga kommunalt renhold. Nå går alt mye bedre. 30 > Forvirring Noen sier en liten serie gamle vogner skal kasseres. Andre sier de skal brukes på Holmenkollbanen. Det er full forvirring før Ski-VM i 2011. 32 > Gjenvalg Stein Guldbrandsen fra Oslo ble gjenvalgt som leder og Grete Yri Auestad fra Sør-Trøndelag som nestleder på seksjonens landskonferanse. 38 > Anbefaler eget byggdrifterfag Halv seier til renholderne Renholderne i Røyken sto i fare for å få jobben sin konkurranseutsatt, men politikerne opphevet sitt eget vedtak, og skal gå gjennom saken på nytt. Tillitsvalgt for renholderne i Røyken Drift, Tone Knutsen, kaller vedtaket i kommunestyret for en halv seier. Renholderne fikk, ifølge Drammens Tidende, støtte for at de var blitt dårlig behandlet i denne saken. Nå skal saken behandles i Røyken Drift, de ansatte skal høres, og så skal saken legges fram for kommunestyret. – Skal vi ta vårt arbeidsgiveransvar på alvor, må vi behandle de ansatte på en helt annen måte enn det som er blitt gjort her, sa Bernt Leon Hellesø fra SV. På forhånd hadde tre representanter i kommunestyret fremmet en lovlighetsklage mot vedtaket om å sette ut renholdet på anbud. Med høyresidas 18 mot venstresidas 17 stemmer vedtok kommunestyret å behandle saken på nytt, uten å ta lovlighetsklagen til følge. Ordfører Rune Kjølstad presiserte at vedtaket om å selge røyken Drift står fast. Det er prosessen som skal behandles på nytt. – Vi ser dette som en halv seier. Nå håper vi på dialog med politikerne, og vi håper vi også kan få omgjort vedtaket om salg, sier Tone Knutsen til DT. Tekst: PER FLAKSTAD Fagbladet 7/2009 > 27 Byggdrifterfaget, som Fagforbundet og Seksjon samferdsel og teknisk har jobbet tungt med i lang tid, blir anbefalt som eget fag. Både seksjonsleder Stein Guldbrandsen og vaktmester og SST-styremedlem, Svein Morten Sørensen, er svært godt fornøyd. Svein Morten Sørensen kom med den gledelige nyheten under seksjonens landskonferanse på Gardermoen i starten av oktober. Spontan applaus – Noen ganger er det ålreit, sang Sørensen fra talerstolen, og fikk spontan applaus fra de andre delegatene i Seksjon samferdsel og teknisk. – Dette har vi jobbet med i svært lang tid. Nettopp derfor kjennes det så deilig når saken endelig er i boks, sier han smilende til Fagbladet. Seksjonsleder Stein Guldbrandsen smiler like bredt: – Dette klarer vi å få til fordi vi har engasjerte og dyktige tillitsvalgte og like dyktige og standhaftige ansatte i seksjonsadministrasjonen, sier han. Sammen har gode krefter ikke latt seg slå ut når ting GLEDER SEG: Stein Guldbrandsen og Svein Morten Sørensen er svært fornøyd med at byggdrifterfaget blir anbefalt som eget fag. har buttet imot, men i stedet stått på videre. Gjennom denne innsatsen har de klart å snu også de kreftene som i utgangspunktet var skeptiske, fortsetter han. – Dette viser at det nytter å nå fram når vi bruker den spisskompetansen som fins i yrkesgruppene og samtidig legger hele Fagforbundets tyngde i saken, sier Guldbrandsen. Læreplangruppe Det er Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) som nå har anbefalt å gå videre med faget. Dermed vil det bli nedsatt en læreplangruppe for videre utvikling av faget og læreplanen. Det er LO ved Fagforbundet, KS, NHO, Rørleggerbedriftenes Landsforening og HSH som har søkt om å få opprette faget. Søknaden foreslår at faget følger modellen to pluss to, og at det legges til bygg og anleggsteknikk det første skoleåret, og klima, energi og miljø det andre. Organisasjonene håper og tror at et fagbrev vil bidra til å heve statusen til byggdrifterne, samtidig som det vil trekke ungdom til faget. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Illustrasjonsfoto: Per Flakstad fbaargang2009 fbseksjonSAM