AKTUELT Tapte mot private vaktselskaper Illustrasjonsfoto: Paal Audestad/Samfoto IKKE GEBYR: Brannvesenet i Fredrikstad og Skien kan ikke kreve betaling for unødvendige utrykninger, ifølge dommen fra Oslo tingrett. Fredrikstad og Skien tapte saken mot vaktselskapene Sector Alarm og Hafslund Sikkerhet om betaling for utrykninger eller brannalarmer som viste seg å være falske. Kommunene har valgt å ta dommen i Oslo tingrett til etterretning. Den er dermed ikke anket. Selger må ha ansvaret I domspremissene heter det blant annet: Når vaktselskapene får inn en brannmelding, er det berettiget grunnlag for mistanke om brann. Det er naturlig at denne mistanken undergis et brannfaglig skjønn om utrykning er nødvendig eller ikke. Dette skjønnet må brannvesenet foreta. – Dette er etter min mening kjernen i saken. Det vaktselskapene egentlig har vunnet fram med i denne dommen, er at de har rett til å selge en tjeneste som de ikke selv er i stand til å vurdere hvordan de skal håndtere, skriver brannsjef i Skien, Guttorm Liebe, på nettsiden til Norsk brannbefals landsforbund. – Min oppfatning er at det brannfaglige skjønnet bør den som selger tjenesten selv ha ansvaret for, fortsetter han. Tvinge fram bestilling Han mener den kategorisk formulerte avgjørelsen om at vaktselskapene ikke er økonomisk ansvarlige for falske brannalarmer, kan tvinge brannvesenet til å bli like kategorisk ved ikke å rykke ut ved automatisk brannvarsel. Vi trenger en policy på hvordan vi skal håndtere dette. Inntil vi har det, bør vi fortsette å tvinge vaktsel- skapene til å bestille utrykning fra gang til gang, mener han. Landsdekkende standard Rettssaken dreide seg ikke om at vaktselskapene ikke er villige til å betale noe, men det er uenighet om størrelsen på gebyret for utrykningen. Vaktselskapenes organisasjon, NHO Service, mener bransjen trenger en landsdekkende standard for varslingsrutiner med brannvesenet. – Vi ønsker et godt samarbeid med landets brannvesen, sier Petter Furulund, direktør for NHO Service. G4S er det eneste vaktselskapet som har en avtale med brannvesenet om utrykning, selv ved ubekreftet alarm for selskapets brannkunder. Tekst: PER FLAKSTAD Fagforbundets biobuss ruller Nå ruller biogassbussen som Fagforbundet har sponset rundt på veiene i Fredrikstad. Selskapet Borgbuss har nå fått sin sjuende biogassbuss, og Fagforbundet har sponset den med 500.000 kroner som er merkostnaden i forhold til å kjøpe en tradisjonell dieselbuss. – Forbundet har engasjert seg i arbeidet med biometangass, som ifølge Naturvernforbundet og forskningsmiljøer vi har vært i kontakt med er det beste og mest klimanøytrale drivstoffet vi kjen- ner med dagens teknologi, sa lederen i forbundets Seksjon samferdsel og teknisk, Stein Guldbrandsen da bussen ble presentert i forbindelse med valgkampen. – Bussnæringen egner seg godt for biometangassprosjekter, siden bussene er stasjonert på få steder og kjører mange lokale ruter. Dette gjør det enkelt og rimelig å transportere ut beholdere med drivstoff, uten å måtte etablere et helt nettverk av tanksteder, fortsetter Guldbrandsen. Tekst og foto: PER FLAKSTAD FORNØYD MED GASS: Nestleder i Fagforbundet Borgbuss, Jon Larsen (t.v.), seksjonsleder Stein Guldbrandsen og lederen i Fagforbundet Borgbuss, Roger Larsen, er fornøyd med at selskapet har fått ytterligere en biogassbuss. 28 > Fagbladet 7/2009 fbaargang2009 fbseksjonSAM