Foto: Kirsti Knudsen MØTTE JAN: Representantene møtte forbundsleder Jan Davidsen på sitt Oslo-besøk. Fra venstre Abedel-Kareem Armoosh, Ahmed I. Rizeq, Jan Davidsen og Amin Smman. Brannbesøk fra Palestina I september kom brannpersonell fra de palestinske områdene til Oslo på en gjenvisitt etter at faggruppe brann besøkte flere brannkorps i Ramallah og Betlehem i mars. Tekst: PER FLAKSTAD Palestinerne fikk blant annet en omvisning på hovedbrannstasjonen i Oslo og en tur opp til treningsområdet på Lahaugmoen i Akershus. De var også gjester på forbundsstyremøtet i Fagforbundet, der de blant annet fikk en kort prat med forbundsleder Jan Davidsen, som selv er brannmann av yrke. – Et solidaritetsprosjekt i de palestinske områdene er noe Fagforbundet ønsker å jobbe med, sa forbundslederen til de tre palestinske representantene. Amin Smman, Ahmad I. Rizeq og Abedel-Kareem Armoosh var imponert over standarden på norsk brannvesen generelt, og over norsk brannpersonell spesielt. – Yrkesstoltheten formelig lyser av hver enkelt, sa de i forbindelse med besøket. Yrkesstolthet er noe også palestinsk brannpersonell har, men de har ikke alltid kompetanse og moderne utstyr til å gjøre alt det som deres norske kolleger gjør. Men de forsøker likevel, og i Midtøsten er ikke HMSarbeid et kjent og godt innarbeidet begrep på arbeidsplassene. Derfor kan jobben til brannpersonell der være mye farligere enn i Norge, der utstyret er tilpasset oppgavene og det er utarbeidet strenge rutiner og prosedyrer for slokningsarbeidet. BEST renhold FORNØYD: Renholdet på Stovner i Oslo fungerer godt etter at det ble rekommunalisert i 2000. Fra v: Sardar Alam, Evangelos Kypreos, Inger Johannessen og Sitsabesan Nallathamby. tevern å gjøre, men vi har gitt brukerne våre en serviceerklæring som sier at de får «full pakke» allerede dagen etter, fortsetter hun. Fleksibelt og billigst – Etter at mesteparten av renholdet i bydelen ble kommunalisert, har det fungert så bra at vi ikke har noen store diskusjoner om å konkurranseutsette tjenesten, sier lederen i Fagforbundet Stovner, Unni Moe. – Vi hadde en slik runde for to år siden, men da laget vi et regnestykke som klart viste at renhold i bydelens regi var det klart billigste alternativet. I tillegg har det kommunale renholdet blitt mer fleksibelt. Vi kan omprioritere etter behov fordi vi ikke er bundet av kontrakter med private selskaper som må reforhandles. Slik sett er renhold i kommunal regi ikke bare det billigste, men også det beste alternativet. – Vi er også veldig glad for at utstyr og ansatte som arbeidet på    bydelen har fått renholdet over på dagtid.    dagtid. Renholderne jobber mye én – Min erfaring er at dette funge-    og én, men ved å være en del av rer veldig bra, sier Johannessen. –    personalet på arbeidsplassene, får Ved sykdom kan det hende vi    de likevel kolleger. Vi har fått begrenser renholdet én dag til    mange tilbakemeldinger om at det toaletter og det som har med smit-    er noe de setter pris på, sier Moe. Fagbladet 7/2009 > 31 fbaargang2009 fbseksjonSAM