T-banekaos foran ski–VM 32 > Fagbladet 7/2009 Det er full forvirring om hva slags materiell som skal frakte folk til ski-VM i Holmenkollen vinteren 2011. Kollektivselskapene er uenige seg imellom, og tidligere og nåværende Frp-byråd er heller ikke enige. tet bystyresaken de var med på å behandle slik at de gamle T-2000vognene skulle kasseres og erstattes med mer moderne materiell. Kallmyrs partikollega Peter N. Myhre la fram saken da han var byråd for samferdsel og miljø i Oslo. Myhre sier til Fagbladet at planen hele tiden har vært å vrake alle de gamle vognene. – Det blir ikke aktuelt å beholde T-2000-vognene. Da må vi også beholde det gamle vognverk- stedet, noe som blir Tekst: VEGARD VELLE    Illustrasjon: VIDAR ERIKSEN Titusener av mennesker vil trenge transport opp til Holmenkollen under ski-VM. Men hvilket t-banemateriell skal frakte dem dit? For å stille med nok vogner, vurderer Jøran Kallmyr, Oslos byråd for samferdsel og miljø, å bruke både de moderne MX-vognene og de gamle T-2000-vognene. Men Kollektivtransportproduksjon AS (KTP) er i ferd med å vrake de gamle vognene. Ifølge KTP vil den siste røde vogna være kondemnert sommeren 2010, et halvt år før VM. De ulike virksomhetene som eier, leier ut, administrerer, kjører og reparerer vognene snakker ikke med hverandre. I verste fall risikerer arrangørene å stå uten nok transportmateriell under VM fordi t-banevognene som skal frakte folk, er kondemnert eller ikke holder mål. Frp-byråd mot Frp-byråd Jøran Kallmyr sier til Fagbladet at det ikke er riktig at T-2000-vognene skal vrakes i løpet av 2010. – Kostnadsberegningene for opprustningen av Holmenkollenbanen bygde på at T-2000 skulle utgjøre hverdagstilbudet. Dermed er det foreløpig ikke anskaffet nytt materiell til Holmenkollenbanen, sier Kallmyr. Andre har derimot forstått dette helt annerledes: Samferdselspolitikere fra Arbeiderpartiet, SV og Rødt sier de har oppfat- fbaargang2009 fbseksjonSAM