vanvittig dyrt. Det er helt meningsløst å fort- sette med T-2000 og alle vedlikeholdskostnadene som følger med en så liten vognserie, sier Myhre, som nå er stortingsrepresentant for Frp. De gamle vognene skal ut Ledere med ansvar for kollektivtransporten i Oslo er forvirret over signalene om å bruke T-2000-vognene. – De gamle vognene skal ut. Vi bygger våre planer på de moderne MX-vognene, sier Leif Johan Øverland, styreleder i Kollektivtransportproduksjon AS (KTP). – Dette har ligget i kortene hele veien. I de innspillene jeg kjenner til, er det ikke kommet noen signaler som tilsier at vi skal kjøre noe annet enn MX-vogner, sier han. Advarer mot gamle vogner De som kjenner de gamle vognene, advarer mot å bruke dem til normaltrafikk på Holmenkollbanen: – T-2000 har vært et problembarn i hele sin levetid. Siden serien er så liten, tar det uendelig lang tid å skaffe reservedeler. Til tider er det umulig. Vi har reparert, reparert og reparert, forteller Alf Veland, direktør for verkstedenheten til KTP. Veland tror det vil koste rundt femti millioner kroner å pusse opp tolv av vognene, det vil si fire millioner per vogn. Da vil de kunne gå i femten år til. Alternativet er å kjøpe femten nye MX-vogner til en pris på rundt 250 millioner kroner. En slik beslutning er det sannsynligvis flertall for i bystyret i Oslo. – Vi jobber etter en plan hvor de    > Fagbladet 7/2009 > 33 fbaargang2009 fbseksjonSAM