Bruker tid på saksbehandling Lokale brannvesen har flere forvaltningsoppgaver. – Vi har tilsynet med ca 100 særskilte brann- objekter, det vil si barnehager, skoler, aldersinstitusjoner og liknende. Vi skal også ha et tankregister, med oversikt over hvor det er lagret brannfarlig væske/gass, og vi er søknadsinstans for alt fra kaffebål til store arrangementer. – Feiere utfører feiing og tilsyn med ca. 8000 fyringsanlegg i privatboliger. – Dette arbeidet krever en god og forsvarlig saksbehandling, der alle pålegg er korrekt hjemlet i henhold til lovverket. Vi må også følge opp påleggene som blir gitt. – Vi har hatt en deltidssekretær til denne viktige saksbehandlingen, men dette er en stilling som kanskje blir fjernet. Det er veldig synd fordi det vil gi feierne våre en gedigen oppgave, fordi de både skal håndtere feiing, tilsyn, rapportering og følge opp saksbehandlingen. En slik organisering vil gå ut over deres operative kapasitet, sier Nordby og Husås. På liv og død Satt på spissen handler jobben til Vidar Nordby og Ivar Husås om liv og død. De administrerer både det forebyggende og det operative brann- og redningsarbeidet i Akershus-kommunen Nes, og har ansvaret for tryggheten til 18.700 innbyggere. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Ingen av dem vet hvordan arbeidsdagen kommer til å bli når de går inn rådhusdøra på tettstedet Årnes. – Vi kan sitte uniformert på et møte og diskutere brannsikkerhet og forskrifter med en utbygger og arkitekt, for så et kvarter senere å ha det operative ansvaret på en brann eller en trafikkulykke. – Da gjelder det å kunne omstille seg raskt, sier Nordby og Husås. Omfattende puslespill Vidar Nordby er brannsjef i Nes brann- og redningsvesen, mens Ivar Husås er leder for det forebyggende arbeidet og stedfortredende brannsjef. Ansvaret deres dekker hele spekteret av brannvesenets oppgaver, i tillegg til mannskapenes helse, miljø og sikkerhet (HMS). Det er et omfattende puslespill av > PLOGSPISSYRKER • Seksjon samferdsel og teknisk har valgt yrkesgruppene brannsjef og renholder som to det skal fokuseres ekstra mye på. Prosjektet skal «ploge vei» for hvordan Fagforbundet skal arbeide med alle grupper i organisasjonen. • De viktigste målene er å få medlemsregisteret så nøyaktig og feilfritt som mulig, styrke seksjonsarbeidet, og utvikle og etablere organisatoriske nettverk. 36 > Fagbladet 7/2009 fbaargang2009 fbseksjonSAM